Twee kinderopvangcentra in Utrecht per direct gesloten

© RTV Utrecht
Utrecht - De gemeente Utrecht heeft een voorschoolse opvang in Overvecht en een buitenschoolse opvang in Leidsche Rijn per direct gesloten. Ze stonden niet in het Landelijk Register Kinderopvang. De organisatie was bekend bij de gemeente. Waarom niet eerder de alarmbellen afgingen, wordt onderzocht. Ook kijkt de gemeente of er in de stad meer kinderopvangcentra zonder vergunning zijn.
Het is niet toegestaan om zonder registratie een kinderopvang te exploiteren. Er is dan ook volgens protocol melding van gemaakt bij het Openbaar Ministerie. "Zonder registratie is het niet te beoordelen of de kinderopvang voldoet aan de kwaliteitseisen en of er sprake is van verantwoorde kinderopvang, schrijft wethouder Eelco Eerenberg in een brief aan de gemeenteraad. "Bovendien vindt er dan ook geen continue screening plaats van de medewerkers die de kinderen opvangen."

Onderzoek

De gemeente kreeg een melding waarna de Inspectie Kinderopvang een onderzoek startte. Op de locatie in Overvecht werden zes kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar opgevangen. De locatie werd Particuliere Voorschool genoemd. De mede-eigenaar is dezelfde dag nog medegedeeld dat de opvang moet worden gestopt.
Dezelfde dag hebben twee toezichthouders een bezoek gebracht aan de locatie in Leidsche Rijn, in Hoge Weide. Daar waren op dat moment twintig kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar aanwezig. Dit buurtcentrum is eigendom van de gemeente en er kunnen particulier ruimtes worden geboekt.
"Dat de opvang niet langer kan plaatsvinden is ingrijpend voor ouders, kinderen en medewerkers van beide locaties", beseft de wethouder. "Tegelijkertijd is het niet verantwoord om de opvang zonder registratie toe te staan. We onderkennen dat deze organisatie voorziet in een behoefte van ouders in Overvecht en Leidsche Rijn. We blijven met deze organisatie in contact en delen de voorwaarden waaronder een vergunning kan worden aangevraagd."
Vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen, door andere medewerkers dan de inspectie, is er meermaals contact met de organisatie geweest. "Voor hen was op dat moment onvoldoende duidelijk dat er sprake was van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang", aldus de wethouder. "We starten een onderzoek of dit eerder had moeten leiden tot een melding bij de inspectie of dat er vergelijkbare gevallen zijn in de stad."

De kwaliteitseisen voor kindercentra gaan onder andere over de omgang van medewerkers met kinderen (pedagogisch klimaat en het pedagogisch beleidsplan), de (taal)ontwikkeling van kinderen met een risico van (taal)achterstand (voorschoolse educatie), de kwalificatie van het personeel en aantal beroepskrachten per groep (VOG, diploma) en veiligheid en gezondheid (risico-inventarisatie).