Oprukkende stad bedreigt volkstuinvereniging: 'Als we weg moeten, ga ik huilen'

© Tuindersvereniging Ons genot
Utrecht - Het zou een feestelijk jaar moeten zijn voor tuindersverenging Ons Genot in Overvecht, met het 70-jarig jubileum in het verschiet. Maar de tuinders maken zich zorgen, want de tuinen moeten misschien plaatsmaken voor sportvelden. "Ons Genot moet onze rust blijven".
Het gebied rondom bedrijventerrein Overvecht wordt in de toekomst uitgebreid met woningen. De gemeente wil 5000 woningen bouwen. En dat betekent ook een uitbreiding van sportcomplex Overvecht. Een van de opties voor die uitbreiding is op de plek van de tuindersvereniging Ons Genot in Overvecht.
"Mensen investeren tijd en geld in een huisje en een stuk land. Dat we plotseling te horen krijgen dat je misschien weg moet, zorgt voor veel stress," zegt bestuurslid Ellis Steenbergen. De vereniging biedt dit jaar zeventig jaar ruimte aan zo'n 200 tuinierende leden.

Een nieuwe locatie

Afgelopen januari informeerde de gemeente het bestuur over de mogelijke verplaatsing van de tuinen. Maar de keuze is nog niet gemaakt, zegt de gemeente Utrecht. Voor de uitbreiding van sportcomplex Overvecht Noord staan drie opties: uitbreiden in de wijk, aanleg van sportvelden in het Noorderpark of uitbreiding in de richting van Volkstuinencomplex Ons Genot, waar bij de tuinen worden verplaatst naar het Noorderpark.
De tuinders krijgen in het laatste geval dus een nieuwe locatie aangewezen, verzekert de gemeente Utrecht de tuinders. Steenbergen vertrouwt het nog niet helemaal. "Wij krijgen een kleiner stuk land en worden dan in stukken gehakt en verplaatst over de wijk. Wij hebben het idee dat de vorm van onze vereniging dan verandert. Dat het niet meer een gemeenschap is. "
Ook vreest de vereniging voor teruglopende inkomsten, vertelt voorzitter Harry de Groot. "Wij denken dat een groot deel van onze leden niet mee gaat naar een nieuwe plek. Misschien mogen er geen huisjes meer op de percelen. Dan betekent dit een terugloop van de wachtlijst." Een plek op het complex is namelijk niet gratis. Alle leden betalen een startbedrag tussen de 2500 en 6000 euro. Afhankelijk van de kwaliteit van het huisje op het stukje land.

Donkere wolk

In een reactie schrijft de gemeente dat ze een brief, online en digitaal, naar 18.000 adressen in Overvecht hebben verstuurd, met de oproep om mee te praten en te denken. De gemeente betreurt het dat ze Ons Genot hiermee niet hebben bereikt.
Hoewel er inmiddels wel een gesprek met de gemeente is geweest, blijft de zorg om het voortbestaan als een donkere wolk boven de tuindersvereniging hangen. "Als we geen mensen meer op de wachtlijsten krijgen voor een tuin, verpaupert het terrein en dan kunnen we de huur niet meer betalen." Ook een nieuwe plek, zonder de vele ruimte en belangrijke huisjes zien de bestuursleden niet zitten. "We zitten hier met zoveel plezier, dit is onze oase van rust."