Brede Utrechtse steun voor alternatief verbreding A27 bij Amelisweerd

De A27 ter hoogte van Amelisweerd.
De A27 ter hoogte van Amelisweerd. © ANP
Utrecht - De Utrechtse gemeenteraad is in grote meerderheid enthousiast over het alternatieve plan voor het opwaarderen van de snelwegen rond de stad Utrecht. Rijkswaterstaat wil de snelwegen A12, A27 en A28 grootschalig aanpakken, zodat er meer verkeer over kan, dat het veiliger wordt, maar ook dat er minder geluidsoverlast is. Met name het verbreden van de bak bij Amelisweerd stuit op veel weerstand. Daarvoor bedacht de Utrechtse regio een alternatief plan, dat de bak ongemoeid laat.
Het oorspronkelijke plan van Rijkswaterstaat heet het Tracébesluit Ring Utrecht. De versie van de regio Utrecht heet Alternatief Ring Utrecht (ARU). Veel onderdelen van het Tracébesluit zitten ook in het ARU, zo zijn de plannen voor de A12 ten zuiden van Utrecht in het ARU identiek aan de plannen van het tracébesluit.

Minder auto's

Het ARU gaat uit van minder auto’s, daarvoor moeten de alternatieven versterkt worden, zoals het OV en de fiets. Daarnaast moet het gebruik van de auto ontmoedigd worden, bijvoorbeeld door het heffen van meer en hogere parkeerbelasting. Dan moet de bak bij Amelisweerd slimmer gebruikt worden, door de rijbanen te versmallen en de snelheid te verlagen en ten slotte moeten andere wegen rond Utrecht beter benut worden.
In het tracébesluit zou de bak bij Amelisweerd overkapt worden, en daarmee zou het park een stuk groter worden. Dat is tegen het zere been van de Partij voor de Dieren, want door dat park zal ‘de druk op de natuur door recreatie enorm toenemen’, meer mensen lopen dan dat deel van Amelisweerd in. In het ARU is die vergroting van Amelisweerd niet opgenomen. De PvdD is dus tegen het tracébesluit, maar ook tegen het ARU.
Daarmee is de PvdD één van de twee partijen die heel kritisch is op de plannen van het ARU. Zo moet de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) verbreed worden. Bij het het tracébesluit worden achthonderd bomen gekapt rond de A27 . Maar voor de NRU moeten duizend bomen tegen de vlakte, dat zijn er tweehonderd meer. “Waarom zijn de bomen bij Amelisweerd meer waard dan de bomen bij de NRU?” vroeg Anne Sasbrink van de PvvD zich hardop af. “Wij vinden duizend bomen teveel en dus moet het plan van tafel.” De partij spreekt van bomendiscriminatie.
De andere partij die kritisch is, is UtrechtNu!, van David Bosch. Hij noemt de plannen een droomwereld, zoals een sneeuwstorm in april. “Het is gebaseerd op aannames, wensen en hoop. Het lijkt wel of we allemaal op de fiets moeten springen.” Waar Bosch zich met name boos over maakt is de financiële dekking. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) is het ARU honderden miljoenen euro's goedkoper. Bosch twijfelt daaraan, want in de berekeningen gaat men uit van een veel intensiever gebruik van het openbaar vervoer. Volgens Bosch zijn de toenemende exploitatiekosten voor extra OV niet meegerekend, en als je dat wel doet, dan zal het ARU volgens hem zeker niet goedkoper zijn.

VVD vóór

Opvallende voorstander van het alternatieve plan is de VVD. Voor de liberalen zijn allebei de plannen, tracébesluit en ARU even goed. De partij wil alleen dat er vaart gemaakt wordt, omdat er anders in de regio Utrecht een verkeersinfarct dreigt. “De files rond Utrecht worden steeds knellender”, zei fractievoorzitter Marijn de Pagter. “De capaciteit en verkeersveiligheid van de Ring Utrecht moet omhoog.”
Wel merkte De Pagter nog op dat in 2010 de gemeente Utrecht een deal sloot met het Rijk. In ruil voor steun voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd kreeg Utrecht toen geld van het Rijk voor de Uithoftram. GroenLinks wethouder Frits Lintmeijer zette destijds zijn handtekening onder dat akkoord. De tram rijdt inmiddels maar bij de A27 is nog niets gebeurd, noteerde De Pagter.
Fred Dekkers (GroenLinks) is in zijn nopjes met de brede steun voor het plan. Lot van Hooijdonk is daar ook blij mee: “Er ligt een mooi verhaal waar we trots op mogen zijn, en waarvoor in de regio veel steun is.” Dekkers wil de steun in de raad verzilveren en komt binnenkort met een motie waarin die wordt uitgesproken.