Het moet gek lopen als Utrecht dit jaar geen vuurwerkverbod krijgt, blijkt na eerste burgerberaad

© RTV Utrecht / Bas Teunissen
Utrecht - Utrecht moet zich dit jaar opmaken voor een vuurwerkvrij Oud en Nieuw. Dat is de belangrijkste conclusie van het eerste burgerberaad, dat zich heeft gebogen over de vraag: hoe willen we dat de jaarwisseling verloopt in de stad Utrecht vanaf 2024/2025 en daarna?
"Het beraad beseft dat een lokaal verbod er niet toe leidt dat er geen vuurwerk meer wordt afgestoken, maar het geeft een krachtig signaal af aan de stad en landelijke politiek", schrijft het burgerberaad in het advies naar de gemeente.
Al langer wordt er in Utrecht gesproken over een vuurwerkverbod. Afgelopen jaar gold een dergelijk verbod nog niet, hoewel er wel veel vuurwerkvrije zones in de stad waren. GroenLinks en Partij voor de Dieren wilden al langer een afsteekverbod voor particulieren, maar dat voorstel haalde het niet. Wel werd er in juni vorig jaar besloten dat een groep geselecteerde burgers zich mocht buigen over de viering van Oud en Nieuw.
De selectie van die Utrechters vond plaats via loting. De leden van dit zogeheten burgerberaad kregen de opdracht antwoord te geven op de vraag hoe Oud en Nieuw in Utrecht een feest kan zijn voor iedereen en of een lokaal vuurwerkverbod daarbij wenselijk is.

Geen groot muziekfestival

En het advies van het burgerberaad is duidelijk: de gemeente moet een stap zetten naar een "vuurwerkvrije traditie". Ook moet de gemeente, als het aan het beraad ligt, budget vrijmaken om "kleinschalige en toegankelijke initiatieven verspreid over alle buurten ondersteunen".
Er werd ook nog gesproken over een groot muziekfestival tijdens de jaarwisseling, maar dat plan haalde geen meerderheid. Ook het plan om op bepaalde pleinen vuurwerk juist wel mogelijk te maken haalde het niet, net als het plan om activiteiten specifiek voor jongeren te organiseren.
Het is nu de beurt aan de gemeente om de adviezen over te nemen. Die doet dat alleen als ze financieel, juridisch en praktisch haalbaar zijn. Eind deze maand komt daar meer duidelijkheid over. De gemeenteraad neemt in april een definitief besluit over de viering van de jaarwisseling.