Plan voor salarisverhoging Utrechtse raadsleden in de koelkast: 'Niet het juiste moment'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Het voorstel om de beloning voor de burgemeester, de wethouders en gemeenteraadsleden in Utrecht te verhogen wordt deze week niet behandeld in de gemeenteraad. Het plan was om de gemeente in te delen in een hogere klasse, daardoor zouden de raadsleden circa 500 euro per maand meer gaan verdienen. Maar het plan is in de koelkast gezet.
Politieke bestuurders van een gemeente krijgen een vergoeding voor hun werk. Gemeenteraadsleden doen hun raadswerk veelal naast een andere normale baan. Nederland kent negen verschillende klassen, waarbij 9 de hoogste is. Het aantal inwoners bepaalt in welke klasse een gemeente valt, en de klasse bepaalt weer de hoogte van de vergoeding.
Utrecht had op 1 januari 374.374 inwoners. De grens voor klasse 9 ligt bij 375.000 inwoners. De verwachting is dat Utrecht dit jaar die grens passeert, maar een nieuwe indeling vindt pas plaats per 1 januari 2025. Daarom kwam het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenteraad met het voorstel om de klasse nu alvast te verhogen. Dat zou vooral moeten omdat de werkdruk van de raadsleden door de snelle groei van de gemeente erg hoog is. "Vanwege de schaalsprong van de stad is de bestuurslast voor raads- en commissieleden, burgemeester en wethouders in Utrecht vergelijkbaar met die van politieke ambtsdragers in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag", schrijft het DB in het voorstel. "De hoeveelheid, aard, omvang en complexiteit van dossiers in de gemeente Utrecht vertaalt zich voor alle politieke ambtsdragers in een grote werklast en een hoge werkdruk."

1400 euro per maand extra

Niet alleen de raadsleden zouden een loonsverhoging moeten krijgen, ook de wethouders zouden meer gaan verdienen. Wethouders in Utrecht verdienen nu 10.482 euro per maand, daar zou 1400 euro bij komen. Burgemeester Dijksma zou 900 euro per maand meer gaan verdienen.
De roep om een hogere vergoeding voor raadsleden is niet nieuw. Vooral in kleine gemeentes vinden veel raadsleden dat de vergoeding te laag is. Zo vertelde Pieter Kroon, destijds fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks in gemeente De Ronde Venen, vorig jaar tegen RTV Utrecht dat hij een normale baan heeft met een goed salaris. Toch was hij ook voor een hogere vergoeding voor het raadswerk: "Mijn inkomen is voldoende, dus ik heb daar geen problemen mee. Maar met een hogere vergoeding hoef je minder te werken. En door minder te werken, kan je meer tijd besteden aan je raadswerk", zei hij.

Commotie en boosheid

Het voorstel in de Utrechtse gemeenteraad leidde tot veel commotie en boosheid. Inmiddels keert ook D66 zich tegen het plan, die partij is naast GroenLinks de grootste van de stad. "Ik heb me verbaasd over de gang van zaken. Er zijn best veel partijen, waaronder die van ons, die hierover vielen", zegt D66-fractievoorzitter Maarten Koning. "We vinden het gek om op het moment dat we voor grote financiële uitdagingen en bezuinigingen staan onszelf een hogere uitkering te gunnen, dat moeten we niet doen." Ook GroenLinks keert zich tegen het plan.
Maar daarmee is het plan niet definitief van tafel. Meerdere partijen gaven aan moeite te hebben met het proces. Het was een voorstel waar donderdag over gestemd kon worden, zonder dat er debat over is geweest. Het plan wordt nu waarschijnlijk eerst in een commissie besproken.
"We gaan kijken wat de beste methode is om het op de agenda te krijgen. Het is kennelijk te snel gegaan", zegt Mahmut Sengur van DENK en lid van het DB. Sungur geeft aan de redenatie te volgen dat een verhoging op zijn plaats is, maar hij vindt het niet heel belangrijk. "We zitten praktisch al over die grens, ik vind het goed uitlegbaar. Ik vind de werkdruk hoog, maar een verhoging van de vergoeding is niet het allerbelangrijkste."