Excuses voor Denk-raadslid na beschuldiging van intimidatie

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Tien fracties in de Utrechtse gemeenteraad hebben excuses gemaakt aan collega-raadslid Mahmut Sungur. In een openbare verklaring melden ze dat ze een brief, die ze eerder aan burgmeester Sharon Dijksma stuurden, in deze vorm niet hadden moeten versturen. “Wij bieden onze collega Mahmut Sungur daarvoor onze welgemeende excuses aan.”
In september vorig jaar diende Sungur namens Denk een motie in, waarin hij de burgemeester opriep in Den Haag te pleiten voor een verbod op het verbranden van korans. Die motie haalde geen meerderheid.
Vervolgens plaatsten Sungur en andere leden van Denk een filmpje op sociale media, met daarbij een foto van de stemming. Daarbij werd de suggestie gewekt dat partijen vóór koranverbrandingen waren. Maar de motie ging niet over het verbranden van korans, het was alleen een oproep aan de burgemeester. Onder die posts ontstond discussie.
Raadsleden van andere partijen met een moslimachtergrond kregen vervolgens nare berichten en haatmails. Achraf Aït Daoua van D66 beschuldigde Sungur er vervolgens van dat hij hem vóór de stemming onder druk had gezet om de motie te steunen. Als hij tegen zou stemmen, dan zou Denk raadslid Aït Daoua ‘exposen’ op sociale media.

Uitgelekt

Veertig van de vijfenveertig raadsleden stuurden vervolgens een brief aan burgemeester Dijksma om hun zorgen te uiten over de situatie en Sungur te beschuldigen van intimidatie van een collega. Die brief lekte vervolgens uit naar de media. Dijksma liet daarop een onderzoek instellen.
De onderzoekers constateren dat de gevolgen van het uitlekken van de brief groot geweest zijn voor Sungur. “Niet alleen voor hem als raadslid maar ook als privépersoon. Naast fysieke en mentale klachten die hij heeft ervaren, is hij naar eigen zeggen op zijn werk door zijn leidinggevende aangesproken en is hem voorgehouden dat de kwestie ook voor hem als werknemer consequenties zou kunnen hebben”, staat in het rapport.
Uiteraard ben ik verheugd dat het rapport mijn naam zuivert
Mahmut Sungur (Denk)
De onderzoekers vallen over één passage in de brief waarin Sungur beschuldigd wordt. De onderzoekers stellen vast dat die passage feitelijk onjuist is. In een andere vorm was de brief volgens de onderzoekers niet fout: op het gedrag van Sungur op sociale media is kritiek mogelijk.
"Naar onze mening had de brief ook zonder de gewraakte passage verstuurd kunnen worden en had dit geen afbreuk gedaan aan het doel van de brief. Dit had de gemeenteraad van Utrecht een hoop gedoe kunnen besparen", schrijven de onderzoekers. Ook verwijten ze de schrijvers van de brief dat deze is uitgelekt. De onderzoekers adviseren dan ook dat gemeenteraadsleden opnieuw gaan praten over hun gedrag op sociale media.
Sungur zegt blij te zijn met de uitkomsten van het onderzoek: "Uiteraard ben ik verheugd dat het rapport mijn naam zuivert, maar tegelijkertijd ben ik teleurgesteld over het feit dat mijn collega-raadsleden zo onzorgvuldig met mijn belangen zijn omgegaan." Het raadslid beraadt zich nog op vervolgstappen tegen de schrijvers van de brief.