Westelijke Stadsboulevard functioneert niet zoals bedacht, ziet ook de wethouder

© RTV Utrecht / Sanne Eijkelestam
Utrecht - Het Utrechtse college van B&W geeft toe dat de versmalling van wegen zoals bij de Marnixlaan niet werkt zoals het bedoeld is. De aanpassing van de zogenoemde Westelijke Stadsboulevard is in mei vorig jaar afgerond en sindsdien staan er vaak lange files. Hulpdiensten staan ook vast, een agent zei te vrezen dat de situatie levens gaat kosten.
Eerder publiceerde RTV Utrecht de zorgen van onder andere een politieman over de doorstroming op de Westelijke Stadsboulevard. Die wegen hadden vroeger twee rijstroken in beide richtingen. Nu is dat er nog maar één rijstrook per richting. Commissielid Mirac Usta van DENK, vroeg naar aanleiding van het artikel opheldering aan wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). Die was afwezig en liet zich vervangen door partijgenoot Linda Voortman.
"We zien dat de situatie inderdaad nog niet altijd functioneert zoals bedacht. Een deel van de automobilisten past hun gedrag niet aan, zoals we hadden verwacht, en zo ontstaan er bijvoorbeeld op sommige momenten opstoppingen bij de Amsterdamsestraatweg", antwoordde de wethouder. Haar collega Van Hooijdonk zei eerder ervan uit te gaan dat een deel van de automobilisten de auto zou laten staan en in het vervolg per fiets of OV zou gaan reizen. Ook werd verwacht dat een deel van de automobilisten over de snelwegen rond de stad zou gaan rijden. Maar dat blijkt dus niet het geval, blijkt uit het antwoord van de wethouder nu. Het project Westelijke Stadsboulevard werd in 2020 begroot op 36 miljoen euro.
Omwonenden zien geregeld ongelukken gebeuren op de drukke Marnixlaan in Utrecht

Elders ook problemen

Bert van Steeg (CDA) betoogde dat hetzelfde probleem ontstond op de eerste stadsboulevard, de ’t Goylaan. Ook die ging van vier naar twee rijstroken. En sindsdien staat het ook daar vaak muurvast. "Dat het niet helemaal loopt zoals was verwacht dat hebben we natuurlijk ook gezien op het ’t Goylaan. Waar je ook ziet dat die gedragsverandering eigenlijk maar heel beperkt plaatsvindt en dat het nog steeds tot problemen leidt." Voortman betoogde dat gedragsverandering heel langzaam gaat.
DENK ziet vooral nadelen voor mens en milieu door de versmalling: "Denk in het bijzonder aan de verkeersdrukte, uitlaatgassen en de opmerkingen van hulpdiensten." Maar daar heeft het college geen boodschap aan. "Wij werken in de stad aan het verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid met meer ruimte voor fietsers, voetgangers, groen en betere oversteekbaarheid", zei Voortman tegen commissielid Usta.
Voor de Marnixlaan en omgeving betekent dit dat er minder ruimte is voor autoverkeer. Ze erkent dat de aanrijdtijden van de hulpdiensten onder druk staan. "Doordat er minder asfalt ligt, is inhalen lastiger en dat kan invloed hebben op de aanrijtijden van nood en hulpdiensten." Toch blijven die aanrijdtijden binnen de norm, beweert ze.

Met zwaailicht over fietspad

Maar met een oplossing voor de hulpdiensten komt de wethouder niet. De fietspaden zijn zo ingericht dat je er prima met een personen- of vrachtwagen én met hoge snelheid overheen kan, meent ze. Al erkent ze dat het wennen is: "Hoewel dat ook zo bedacht is, snappen we wel (…) dat ze het fietspad niet ideaal vinden om met zwaailicht overheen te rijden."
Het lijkt er dus niet op dat het college de problemen op de Westelijke Stadsboulevard structureel gaat aanpakken. Dat deed Usta verzuchten: "Waar het op neerkomt is dat blijkt dat de theorie niet goed aansluit op de praktijk."