Mirjam Sterk: natuur en landbouw profiteren snel van miljoenen uit Den Haag

Landgoed Heidestein in Zeist
Landgoed Heidestein in Zeist © RTV Utrecht / Bas Teunissen
Utrecht - Gedeputeerde Mirjam Sterk verwacht dat zowel de natuur als de boeren snel gaan profiteren van het geld dat Den Haag beschikbaar stelt om de natuur te verbeteren. Provincies hebben voor miljarden aan plannen ingediend voor het landelijk gebied, onder meer om de stikstofuitstoot te beperken. "Agrariërs in de provincie wachten op perspectief en zijn ook gebaat bij deze middelen."
De Tweede Kamer moet er nog over praten, maar de provincie Utrecht komt in aanmerking voor 284 miljoen euro voor maatregelen voor een "toekomstbestendig en gezond landelijk gebied". Dat blijkt uit de voorlopige verdeling van de 1,28 miljard euro die het kabinet daarvoor in eerste aanleg wil vrijmaken, en die de demissionaire ministers Piet Adema (Landbouw) en Christianne van der Wal (Stikstof) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
Veel zal afhangen van de steun van de BBB en de NSC, maar de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk denkt dat beide partijen het belang van de plannen wel inzien. "Ze hebben ook gevraagd: gaan al die maatregelen dan naar natuur? Maar het blijkt dat er iets meer geld gaat naar landbouw, het is een beetje om het even. Dan denk ik dat ook zij moeten concluderen dat ook die boeren die wachten op perspectief, gebaat zijn bij deze middelen. Zij kunnen hier dus volgens mij niet tegen zijn."

Kansrijk

Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen hebben de plannen beoordeeld om te kijken welke het meest kansrijk zijn. Aan de hand van die beoordeling kunnen provincies hun plannen nog aanscherpen, om toch voor meer geld in aanmerking te komen. Maar Utrecht komt nu goed weg met de verdeling en dat komt volgens Sterk doordat de Utrechtse plannen "blijkbaar goed vallen", omdat ze aantoonbaar effectief zouden zijn.
"Een van de dingen die we hebben voorgesteld is dat we doelen stellen voor natuur, maar dat boeren zelf mogen kijken hoe ze die gaan bereiken. Daar kunnen ze punten mee verdienen en op basis van een puntenaantal krijgen ze dan een financiële bonus. Dat is een win-win voor beide. Want wij komen dan bij onze doelen en de boeren krijgen daarmee ruimte om hun vakmanschap te gebruiken en te laten zien wat ze daarmee kunnen bereiken."
De provincie noemt dit de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw, een soort meetinstrument voor de omslag naar een meer duurzame vorm van landbouw. Daarnaast is er onder meer een pakket van maatregelen om natuurvriendelijke oevers aan te leggen, maatregelen om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan en plannen voor het waterbeheer op en rond de Utrechtse Heuvelrug. Die moet, net als vroeger, weer wat meer een spons worden en water langer vasthouden in plaats van snel wegvoeren.

Snel aan de slag

Dat doen we uiteraard allemaal niet alleen, zegt de gedeputeerde, die wijst op de waterschappen, natuurorganisaties en dus ook boerenorganisaties. Veel van de plannen bestaan op papier ook al en komen uit het grotere gebiedsplan (UPLG), maar deze voorstellen die nu voor een "heel groot deel zijn goedgekeurd" hebben het voordeel dat ze vrij snel ingezet kunnen worden. "Nu is de volgende stap dat we er dan ook hopelijk geld voor krijgen, zodat we aan de slag kunnen."
Aankomende dinsdag wordt er in de Kamer al over gestemd en over twee weken weten we helemaal zeker of het geld ook deze kant op komt. Minister Van der Wal moedigde de Kamer gisteren aan in te stemmen met de verdeling van de 1,28 miljard euro over de verschillende provincies. "Als we dit niet doen, stellen we ondernemers teleur, laten we provincies met hun wettelijke taak in de kou staan en lopen we het risico dat we bij boeren moeten ingrijpen met dwingende maatregelen", zei ze.
De provincie Utrecht staat in ieder geval in de startblokken, zegt Mirjam Sterk. "Het beeld bestaat soms dat we nog helemaal niks doen en dat we alles moeten opstarten. Maar we hebben natuurlijk al gesprekken met boeren en natuurorganisaties. Maar doordat het Rijk dat hele grote fonds, die 24 miljard (transitiefonds voor boeren en natuur – red.) heeft gepauzeerd, kunnen we heel weinig. Maar we zijn natuurlijk niet stil gaan zitten en we hebben ook zelf nog wat geld. Dit zou een welkome aanvulling zijn en daardoor zouden we echt stappen kunnen zetten met elkaar. De energie die in bepaalde gebieden gewoon zit, waar boeren echt vooruit willen, kunnen we zo erin houden. En dan ook echt resultaten gaan boeken."
Mirjam Sterk
Mirjam Sterk © RTV Utrecht/ Jasper Witte