Gemeente Utrecht komt standplaatshouders deels tegemoet

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De gemeente Utrecht komt ontevreden standplaatshouders een beetje tegemoet. Zij moeten meedoen aan een openbare inschrijving om hun plekje te behouden en waren bang dat ze daarmee hun plek zouden verliezen. In een nieuw voorstel schrijft de gemeente dat bij twee gelijkwaardige inschrijvingen op dezelfde plek, gekeken wordt naar binding met de wijk. Te verwachten is dat de zittende ondernemer dan meer kans maakt. Ook gaan toekomstige vergunningen twaalf jaar gelden.
Het was een worsteling tussen wettelijke regels, de wensen van de gemeenteraad en de verlangens van de bestaande standplaatshouders in Utrecht. Wethouder Susanne Schilderman (D66) denkt nu een plan bedacht te hebben dat iedereen op zijn minst een beetje tevreden stelt.
Vandaag presenteerde de wethouder dat plan aan de raad. Daarin staat dat bij de toewijzing van vergunningen aan de standplaatshouders er in de toekomst geselecteerd gaat worden, waarop ‘binding met de wijk’ van doorslaggevende betekenis wordt.

Telefoonhoesjeskraampjes

Een ander selectiecriterium wordt ‘branchering’, een wens van de raad. De gemeente stelt voorwaarden aan welk product, waar verkocht mag worden. Zo wordt voorkomen dat telefoonhoesjes verkocht worden bij een begraafplaats, op een plek waar eerst een bloemenkoopman stond. Op plekken waar nu bloemen verkocht worden, moet ook in de toekomst een bloemenstal komen, en datzelfde geld voor andere producten. Ook dit is in het voordeel van de bestaande standplaatshouders.
Als op één plek slechts één ondernemer zich inschrijft, vindt er geen selectie plaats. Ook komt de wethouder de standhouders tegemoet door een nieuwe vergunning uit te geven voor twaalf jaar. Zo kunnen de ondernemers makkelijker hun investering terugverdienen.

Huurverhoging

Uit een inventarisatie blijkt dat er op dit moment veertien locaties zijn die niet benut worden, bijvoorbeeld omdat de ondernemer met pensioen is gegaan. Die locaties kunnen alsnog ingevuld worden door nieuwe ondernemers. Daarnaast wil de wethouder op zoek naar meer locaties waar ambulante handel kan plaatsvinden.
Er is ook slecht nieuws voor de standhouders: de huur gaat met 13 procent omhoog. “Dit is nodig om de verhoogde handhavingskosten te dekken die ontstaan door de gevraagde selectieprocedure”, aldus de wethouder. De kosten voor de hele operatie voor het verstrekken van de nieuwe vergunningen wordt geschat op een kwart miljoen euro.
Wethouder Schilderman is zich bewust dat ze de standplaatshouders niet 100 procent tevreden kan stellen met dit nieuwe beleid. “De standplaatshouders dragen bij aan de levendigheid van de stad en met dit beleid willen we hen zo veel mogelijk duidelijkheid en zekerheid geven over de toekomst", zegt ze in een persbericht. "Het is nu duidelijk wat het beleid wat ons betreft wordt, maar het blijft een nieuwe manier van plekken toewijzen. Dus het is heel begrijpelijk dat het moeilijk is en nog even spannend blijft voor de standplaatshouders.” De gemeenteraad moet nog wel zijn goedkeuring geven aan het plan.