Poepende Utrechtse spreeuwen moesten na bomenkap andere rustplaats zoeken: 'Kap was onvermijdelijk'

© RTV Utrecht
Utrecht - Het kappen van een achttal bomen rond basisschool De Fakkel in de Utrechtse wijk Tuinwijk was onvermijdelijk. Dat zei wethouder Dennis de Vries vandaag tijdens het vragenuur in de Utrechtse gemeenteraad. Om de bomen is al jaren veel te doen. In de bomen huisde een grote zwerm spreeuwen die zorgde voor veel overlast, onder andere omdat ze het schoolplein onder scheten. De Partij voor de Dieren is verontwaardigd over het kappen van de bomen.
Raadslid Anne Sasbrink maakt zich boos over de kap van de bomen. "Deze bomen zijn de slaapplaats van een grote spreeuwenkolonie die hier overwintert", zei ze in de raad. De beestjes trekken in het voorjaar terug naar het noorden. Als ze in Utrecht verblijven slapen ze in de bomen bij De Fakkel zei Sasbrink. 's Ochtends zijn de spreeuwen hun dagelijkse zoektocht naar eten begonnen, en bij het terugkeren in de avond was hun veilige slaapplaats weg.”
De spreeuwen zorgden voor grote overlast voor De Fakkel, met name stank. Zowel het schoolplein als de fietsen van de kinderen zaten regelmatig onder de vogelpoep. De uitwerpselen van de vogels zorgen volgens de school "voor gezondheidsrisico's voor leerlingen en ook voor stankoverlast, zowel buiten als in het gebouw".
De Partij voor de Dieren wilde van het college weten waarom ze niet beter hebben gekeken of de bomen op het moment van kappen bewoond waren. Wethouder De Vries (PvdA) gaf aan dat er wel degelijk een toezichthouder is gaan kijken of er vogels in de bomen zaten op de dag van het omzagen. Dat bleek niet het geval. Hij vond het niet zinnig om iemand de bomen dagenlang in de gaten laten te houden. Daarnaast betoogde de wethouder dat de kap nu wel moest plaatsvinden omdat in het voorjaar onder andere duiven in de bomen nestelen. Kappen op het moment dat er nesten in de boom zitten is uiteraard niet mogelijk.

Valkenier

De PvdD wilde ook weten of kappen wel echt nodig was. Wethouder Dennis de Vries antwoordde dat wel degelijk gezocht is naar alternatieven. "We hebben plannen gemaakt, zoals het inzetten van een valkenier of netten over de bomen. Maar beide oplossingen bleken niet haalbaar." Volgens de wethouder waren de bomen bovendien inmiddels in matige tot slechte staat. Hij vond daarom de kap verantwoord.
De wethouder gaf aan dat er nieuwe bomen voor in de plaats komen. Deze steeneiken zijn ook wintergroen en zijn volgens De Vries een verrijking van de biodiversiteit in de stad. Hij benadrukte dat het in zijn algemeenheid niet zo is, dat elke boom die voor overlast zorgt, zo maar gekapt mag worden. De spreeuwen hebben volgens De Vries inmiddels een andere rustplek in de stad gevonden.