D66 wil monumentaal Huisje van Mien grotendeels slopen

Het Huisje van Mien in 2019
Het Huisje van Mien in 2019 © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Als het aan de Utrechtse D66 ligt, zou een groot deel van het Huisje van Mien gesloopt kunnen worden. Alleen een gevel zou als façade kunnen blijven staan. Fractievoorzitter Maarten Koning zegt dat als reactie op berichten over de deplorabele staat waarin de hovenierswoning zich bevindt. Ook andere Utrechtse partijen maken zich boos over de situatie. Ze eisen opheldering van het college van B&W.
Het Huisje staat aan de Veilinghaven, vlakbij de gerestaureerde Villa Jongerius, het Statenjacht en de omgebouwde zandtrechters. Volgens D66 is dat een historisch waardevolle plek, waar de hovenierswoning goed tussen past. "Het is mooi als we die historie van de plek ook in de toekomst kunnen blijven zien, maar dat hoeft niet per se met het behoud van het volledige huis. Het kan ook met een deel ervan, zoals een gevel", zegt Maarten Koning. Hij denkt dat zoiets een educatieve functie heeft, om te laten zien hoe dit deel van Utrecht er ooit uit zag.

Niet aan de orde

Coalitiegenoot GroenLinks is het niet met D66 eens. "Sloop is niet aan de orde", zegt Pepijn Zwanenberg. "De woning heeft een grote cultuurhistorische waarde." Het Huisje van Mien stond lang op de nominatie om gesloopt te worden. Het moest plaatsmaken voor een HOV-busbaan. Toen dat niet nodig bleek, werd het huisje tot monument verklaard. Aan het pand is vijfendertig jaar nauwelijks onderhoud gepleegd en nu blijkt uit stukken van de gemeente dat het rijp is voor de sloop.
D66 is bang dat het veel geld gaat kosten om het huis in originele staat terug te brengen. Daarom wil de partij inzicht in de kosten van herstel. De PvdA wil het pand herstellen, vanwege de monumentale waarde. "In een snel ontwikkelend gebied tussen de Jaarbeurs en de Merwedekanaalzone is het behouden en openbaar toegankelijk maken van erfgoed van de oude hoveniersbuurt enorm waardevol", zegt raadslid Titus Stam.
Tekst loopt door na de foto
De situatie in 2024
De situatie in 2024 © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Oppositiepartij VVD is boos. "Wij vinden het belachelijk dat gemeentelijk vastgoed er zo bij staat", zegt Gertjan te Hoonte. De bewoners van het pand zijn, volgens de bruikleenovereenkomst die ze met de gemeente sloten, verantwoordelijk voor het onderhoud. In de praktijk doet de gemeente dat, al is het minimaal. Te Hoonte: "Los van wie het onderhoud moet doen, moet de gemeente als eigenaar gewoon de maatregelen nemen dat het gebeurt. Zeker als we het als gemeente zelf tot monument verklaren."

Jammer

De VVD stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W. Andere partijen sluiten zich daar bij aan. "Het is vooral jammer dat dit zo lang heeft geduurd. Uiteindelijk zijn er gewoon kansen gemist de afgelopen jaren", zegt Titus Stam namens de PvdA. Hij doelt daarmee onder andere op de plannen van Utrecht Made en Bastiaan Staffhorst om in het pand streekproducten te produceren en te verkopen. De VVD ergert zich aan het ambtelijk gedoe dat voor vertraging zorgt. "Het beeld dat afdelingen naar elkaar verwijzen staat ons niet aan", zegt Gertjan te Hoonte.
Ruud Maas van Volt maakt zich zorgen over de slagkracht van de gemeente. "Ik heb het stuk op RTV Utrecht met stijgende verbazing gelezen. Mij bekruipt het gevoel, dat me vaker is overkomen, het ontbreekt in het Stadskantoor aan regie om slagvaardig te handelen." Maas vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen beleid is voor het Huisje en dat het rijp voor de sloop is.

Gekraakt of niet

Diverse bronnen maken melding van het feit dat het Huisje van Mien in het jaar 2000 gekraakt is. De huidige bewoners bestrijden dat. Rond de eeuwwisseling was Pepijn Zwanenberg woordvoerder namens de Utrechtse kraakbeweging. Ook hij zegt dat de hovenierswoning nooit gekraakt is geweest. "Ik heb er een paar jaar gewoond in het begin van deze eeuw en ik ken de huidige bewoners", zegt Zwanenberg die inmiddels gemeenteraadslid is voor GroenLinks. De gemeente weet niet of het gekraakt is geweest.
Een woordvoerder van de gemeente Utrecht kan ook geen uitsluitsel geven hoe de eerste bruikleenovereenkomst tot stand gekomen is. Volgens documenten zouden er in het begin sprake geweest zijn van mondelinge overeenkomsten. In een contract van januari 2012 staat: "In overweging nemende dat: Bruikleners (de bewoners, red.) reeds gedurende langere tijd in de woning wonen. Hierover er in het verleden mondeling afspraken over zijn gemaakt (…)"
Zwanenberg en GroenLinks hebben zich de afgelopen decennia ingezet voor het behoud van de hovenierswoning. Ze kregen daarbij steun van Oud Utrecht. Zwanenberg heeft een zwak voor het huis. "Bijna alle online info die je kunt vinden over de geschiedenis heb ik verzameld en de afgelopen jaren gaf ik er regelmatig rondleidingen." Hij hoopt dat de hovenierswoning straks een openbare functie krijgt.
Het huis anno 2024
Het huis anno 2024 © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel