Utrecht gaat auto's weren op Ledig Erf

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Utrecht gaat automobilisten weren op het Ledig Erf. In de gemeenteraad tekent zich een ruime meerderheid af voor een knip in het zuidelijke deel van het stadscentrum. Om de knip mogelijk te maken zijn veel maatregelen nodig voor omliggende wegen. Die maatregelen kosten 15 miljoen euro, maar genoeg geld is er nog niet.
In de volksmond is het Ledig Erf het plein tussen café Ledig Erf en het Louis Hartlooper Complex. Dat is feitelijk niet juist: het gaat om de weg buiten de singels tussen de Catharijnesingel en de Tolsteegsingel. Over die weg reed vroeger buslijn 12 richting De Uithof. Nu de bus is vervangen door de tram wil wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) het gebied autoluw maken.

Doodlopend

Dat kan door een knip, zodat doorgaand verkeer geweerd wordt. Het gevolg is dat veel automobilisten een andere route gaan kiezen. Daardoor kan het op andere wegen veel drukker worden. Om dat te voorkomen worden andere straten ook aangepakt, bijvoorbeeld door 30 km/u-zones in te stellen. Ook worden wegen zoals de Jutfaseweg doodlopend gemaakt.
Voor de raadsverkiezingen van 2022 besloot de gemeenteraad dat er twee varianten zouden moeten worden onderzocht om het Ledig Erf autoluw te maken. De ene is de knip, de andere een fietsstraat waarbij wel beperkt doorgaand verkeer mogelijk blijft. Na de verkiezingen werd in het coalitieakkoord vastgelegd dat er hoe dan ook een knip komt en geen fietsstraat.
Een grote meerderheid van de raad is voor aanpak van het gebied en wil het autoluw maken. Groot chagrijn is er in de raad over de gang van zaken, met name over het feit dat de wethouder weigert beide varianten te onderzoeken. Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren) vroeg zich af welke variant beter is voor het milieu. Door de knip moeten auto’s meer kilometers rijden. De Partij voor de Dieren wilde de gevolgen voor de uitstoot van schadelijke stoffen graag onderzocht hebben.
Partijen als DENK en UtrechtNu! zijn tegen het plan. Ook de VVD is tegen een knip, volgens fractievoorzitter Marijn de Pagter kost de knip veel geld, vanwege de noodzakelijke aanpassingen in de omliggende straten. Ook stelt hij vast dat er onvoldoende geld beschikbaar is om het hele project in één keer uit te voeren. De Pagter zou liever zien dat het beschikbare geld besteed wordt aan maatregelen op de Vleutenseweg, waar de nood in zijn ogen veel groter is.

Leefbaar houden

Verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk zegt dat een fietsstraat verre van haalbaar is. Het aantal auto’s dat dan nog over het Ledig Erf moet, is dan twee keer zo groot als wenselijk is voor een fietsstraat. “We hebben de betere variant niet over het hoofd gezien.” Dat veel werk verricht moet worden op de omliggende straten staat volgens haar als een paal boven water. “De Bleekstraat is een plek waar we hard moeten werken om het leefbaar te houden.”