Utrechtse boa's controleren in 2024 extra op afval en leegstand, maar er wordt ook bezuinigd

© ANP
Utrecht - Utrechtse boa's gaan volgend jaar extra controleren op bijplaatsingen bij containers, zwerfafval, leegstand en lachgas. Daarnaast komt ook de nadruk te liggen op de pilot seksuele straatintimidatie. Maar tegelijkertijd zijn er ook bezuinigingen. Dat staat in het handhavingsprogramma 2024 dat door het stadsbestuur is vastgesteld.
Het programma wordt ieder jaar door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op basis van meerdere factoren. Zo houdt de gemeente rekening met de afspraken in een coalitieakkoord, nieuwe landelijke of lokale regelgeving en het aantal overlastmeldingen.
Een grote ergernis binnen de gemeente is bijvoorbeeld verkeerd aangeboden afval. De gemeente Utrecht breidt de inzet van handhavers op dit onderdeel dus verder uit. Ook gaan boa's vaker de parken in om te controleren op zwerfafval.

Leegstand

Ook de aanpak van leegstand is volgend jaar een speerpunt van de handhavers. Dat heeft te maken met de leegstandsverordening die sinds oktober van kracht is. Daarmee verplicht de gemeente woningeigenaren om leegstand van langer dan een half jaar aan te geven. Door te handhaven moet leegstand worden tegengegaan, waarmee het woningtekort wordt aangepakt.
Een voorbeeld van veranderende wetgeving is het lachgasverbod dat sinds dit jaar geldt. Aanvankelijk werd de drug alleen in beslag genomen, maar het OM en de politie kondigden afgelopen zomer aan ook actief te gaan handhaven op de handel en het bezit van de drug.

Proef seksuele straatintimidatie

Een ander focuspunt voor de boa's is de aanpak van seksuele straatintimidatie. Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer al een wet aan die een eind moet maken aan intimiderende opmerkingen op straat. Handhavers in de gemeente Utrecht hebben hiermee handvatten gekregen om actief te gaan handhaven.
"Door hierop te handhaven zorgen we dat dit soort onacceptabel gedrag daadwerkelijk aangepakt kan worden en dat is hard nodig", schrijft burgemeester Sharon Dijksma in een schriftelijke toelichting.

Bezuinigingen

Behalve de extra inzet op een aantal onderdelen, kondigt het college ook een aantal bezuinigingsmaatregelen aan. Zo gaan de boa's minder vaak 's nachts op pad. Nu gebeurt dat nog zeven dagen per week en dat worden er vier. Daarnaast moet er gesneden worden in het totale aantal uren vanwege eerdere salarisverhogingen voor inspecteurs. "Binnen het programma veilige stad zullen hierdoor minder horecacontroles plaatsvinden", aldus het college.
Het handhavingsprogramma wordt ieder jaar opgesteld door het stadsbestuur. Dit jaar lag de focus vooral op toezicht en handhaving op huisvesting. De gemeente stelde daarvoor 10.000 extra uren beschikbaar. Ook gingen er extra uren naar toezicht en handhaving in de openbare ruimte en de extra inzet bij evenementen en demonstraties.