Gemeente Utrecht wil herinrichting 't Goylaan-Linschotensingel, kruispunt moet compacter en groener

© Gemeente Utrecht
Utrecht - De gemeente Utrecht gaat het kruispunt ’t Goylaan-Linschotensingel herinrichten. Hiermee moet de doorstroming van weggebruikers verbeteren op de kruising, schrijft het college in een raadsbrief. Ook wordt het kruispunt compacter en groener gemaakt.
Op 30 november 2021 liet het college aan de gemeenteraad weten dat de aanpassingen aan dit kruispunt "noodzakelijk" zijn. Op drukke momenten ontstaan er nu namelijk files in beide richtingen. "Deze wachtrijen zijn soms zo lang, dat het verkeer ook op ‘t Goyplein, de Socrateslaan en Constant Erzeijstraat stil komt te staan", schrijft het college.
Deze files vertragen de doorstroming van het verkeer, waardoor fietsers en voetgangers langer wachten en tussen de file moeten oversteken. Omdat dit hinder oplevert voor de omgeving en leefbaarheid, moet de weg een nieuwe inrichting krijgen.

Eén rijstrook

De nieuwe kruising moet onderdeel worden van de zogenoemde 'stadsboulevard'. Om de groei van het autoverkeer af te remmen, werd de 't Goylaan eerder verbouwd van vierbaansweg tot tweebaansweg. Zo ontstond er meer ruimte voor voetganger en fietsers. Met de aanstaande herinrichting wordt het kruispunt nog compacter gemaakt: de gemeente is namelijk van plan om de weg te versmallen naar één rijstrook per richting.
"Daarmee verbeteren we de mogelijkheden om over te steken en de doorstroming van alle weggebruikers, waaronder met name fietsers en voetgangers", schrijft het college in de raadsbrief. Ook wordt er groen toegevoegd aan de locatie, om de leefbaarheid in het gebied rondom de 't Goylaan en Socrateslaan te verbeteren.
In 2017 is het kruispunt ’t Goylaan met de Constant Erzeijstraat en de Hooft Graaflandstraat aangepast van een kruispunt met verkeerslichten naar een voorrangsplein. Begin dit jaar is ook het kruispunt Marnixlaan met de Van Egmondkade en de Royaards van den Hamkade een voorrangsplein geworden.

Doseerlichten

De nieuwe inrichting bestaat uit een aantal aanpassingen. Zo wordt de weg smaller gemaakt tot één rijstrook per rijrichting, komt er meer groen inrichting en worden de verkeerslichten vervangen door zogeheten doseerlichten. Deze verlichting geeft alleen rood of oranje licht en moet voor een betere doorstroming zorgen op de rotonde bij veel verkeer.
Om ervoor te zorgen dat weggebruikers veilig kunnen oversteken, worden er ook zogeheten 'detectiesensoren' geplaatst. Wanneer fietsers of voetgangers vanuit de zijstraten te lang staan te wachten, krijgt het autoverkeer op´t Goylaan met de doseerlichten rood licht. "Dezelfde detectiesensoren gebruiken we ook op de Westelijke Stadboulevard bij de kruispunten Everard Meijsterlaan en de Leidseweg. We zien daarbij dat de wachttijd in combinatie met de nieuwe inrichting is gehalveerd. Hetzelfde effect verwachten wij ook na de herinrichting op het kruispunt Linschotensingel."

850.000 euro

Volgens de gemeente blijkt uit schriftelijke reacties van bewoners dat ze zich kunnen vinden in de nieuwe plannen. "Gezien deze reacties en juist ook omdat wij de oversteekbaarheid veilig willen vormgeven, plaatsen wij aanvullend op de herinrichting detectiesensoren om de oversteek voor alle doelgroepen zoals jonge kinderen en ouderen vanuit de zijstraten te ondersteunen", schrijft het college. Een deel van de bewoners geeft juist aan dat zij de huidige inrichting willen behouden.
Daarnaast wordt ook de ligging van de voetgangersoversteek verplaatst van de oost- naar westzijde. Dat is de kortste route naar voorzieningen zoals het winkelcentrum Hart van Hoograven. De herinrichting gaat 850.000 euro kosten. De gemeente gaat het voorlopige ontwerp verder uitwerken, daarna zullen omwonenden worden geïnformeerd.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden van de herinrichting rond de zomer van 2024 klaar zijn.