Inspectie: wachttijden bij Veilig Thuis zijn te lang

© RTV Utrecht
Utrecht - De wachttijden bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, blijven te lang. Daarvoor waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Veilig Thuis is onder meer actief in Utrecht. "Het lukt geen van de 25 regionale Veilig Thuis-organisaties om hun taken binnen de wettelijke termijnen uit te voeren", zegt de inspectie. Het duurt daardoor langer totdat er passende hulp komt voor de mensen die het nodig hebben.

Wettelijke termijn

Wanneer er een melding van vermoedelijk huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gedaan, kijkt Veilig Thuis gelijk of er sprake is van een acute onveilige situatie. Als dit het geval is, wordt de melding met prioriteit opgepakt. Ook worden er meteen maatregelen genomen. Wanneer dit niet zo is, heeft de organisatie vijf werkdagen om een veiligheidsbeoordeling te maken. Daarin wordt bepaald welke hulpverlening nodig is voor de betrokken kinderen, gezinnen en huishoudens.
Maar het lukt niet altijd op die veiligheidsbeoordeling op tijd af te hebben. "Dit betekent dat per maand bij zo'n 4200 meldingen de veiligheidsbeoordeling te laat klaar is." De lengte van de wachttijden verschilt per organisatie van Veilig Thuis.
Volgens Veilig Thuis is er een toename van het aantal meldingen en adviesvragen. Daarnaast zijn er meer ingewikkelde zaken. Ook hebben ze een tekort aan personeel. De inspectie doet volgend jaar verder onderzoek naar de gevolgen van de lange wachttijden bij Veilig Thuis.