Utrechts college ziet niets in inkomensafhankelijke boetes

© Samba Sabor
Utrecht - Krijg je als Utrechter wel eens een boete op de mat? Dan wordt die boete in ieder geval voorlopig niet afhankelijk van je inkomen of vermogen. Een aantal partijen vroeg daarom, maar het college laat weten te willen wachten op landelijk beleid.
De Utrechtse fracties van PvdA, GroenLinks en Student & Starter stelden begin vorige maand raadsvragen over het boetebeleid. Volgens hen zijn de huidige boetes voor de één "te laag om te voelen" en kunnen zij zich het daardoor veroorloven om bijvoorbeeld soms te hard te rijden. "Met alle veiligheidsrisico's van dien." Tegelijkertijd komt een andere groep mensen juist in de problemen na het ontvangen van een boete.
Het college stelt dat de discussie over draagkracht bij boetes landelijk al speelt en dat het daar niet op wil en kan vooruitlopen. "Omdat het voor gemeenten onmogelijk is om inzicht te krijgen in de draagkracht van een overtreder. Zeker als deze niet woonachtig is in dezelfde gemeente als waar de overtreding heeft plaatsgevonden."
Verder heeft de gemeente geen invloed op de hoogte van boetes die landelijk worden vastgesteld, zoals bij strafrechtelijke boetes, verkeersboetes en bestuurlijke boetes het geval is. Voorlopig wordt het boetebeleid dus niet aangepast.