Studentenorganisatie slaat alarm over studentenwelzijn: 'Veel grotere sprongen nodig'

© StockSnap, Pixabay
Utrecht - Het gaat niet goed met het studentenwelzijn, meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Zo ervaart bijna de helft van de hbo- en wo-studenten depressie- of angstklachten en is een kwart ten minste af en toe levensmoe. Volgens het ISO moet er daarom nu actie ondernomen worden.
De studentenorganisatie komt met de oproep op basis van de tweejaarlijkse Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik, die vandaag door het Trimbos-Instituut en het RIVM gepubliceerd is. Daaruit blijkt onder meer dat studenten grote prestatiedruk ervaren (44 procent), zich eenzaam voelen (62 procent) of veel stress ervaren (56 procent).
Positief nieuws is dat die cijfers iets beter zijn dan in 2021, al is dat volgens Demi Janssen van het ISO nog lang niet genoeg. "Het is fijn om kleine stapjes van vooruitgang te zien, maar de situatie is zo schrijnend dat er veel grotere sprongen nodig zijn. Als een kwart van de studenten aan zelfdoding denkt en de ruime meerderheid zich eenzaam voelt, kunnen we het ons niet veroorloven geen actie te ondernemen."

Wettelijke zorgplicht

Volgens het ISO zijn er meerdere factoren die het welzijn van studenten beïnvloeden. Onder meer financiële zorgen, maatschappelijke stress en slaapproblemen spelen een rol. Studenten die veel sociale steun ervaren hebben juist vaak een betere mentale gezondheid.
Daarom vindt de belangenorganisatie dat studenten meer tijd en ruimte moeten krijgen voor ontspanning en activiteiten buiten hun studie om én dat universiteit en hogescholen een wettelijke zorgplicht krijgen. "Met een concrete wettelijke zorgplicht wordt het voor zowel studenten als onderwijsinstellingen duidelijk op welke hulp studenten kunnen rekenen en waar deze verantwoordelijkheid ligt."

Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: bel 0800-0113 of chat via 113.nl.