Spanningen op het cricketveld: voor welke uitdagingen staat het Utrechtse Kampong?

© Kampong
Utrecht - Cultuurverschillen kunnen leiden tot een andere wedstrijdbeleving en daarmee zorgen voor spanningen op het cricketveld, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. "Cricket is in India en Pakistan bijna een religie, waardoor de sport ook meer intens beleefd wordt," zegt voorzitter Guido Cramer van de Utrechtse cricketclub Kampong. Voor welke uitdagingen staat de Utrechtse cricketwereld?
"Wij hebben mensen met heel veel verschillende achtergronden op de club. Van Nederlanders, Indiërs en Engelsen tot Pakistanen, Australiërs en Ieren." De voorzitter van Kampong ziet een andere wedstrijdbeleving bij niet-Nederlandse spelers. Volgens hem is cricket in India wat voetbal in Nederland is.
Dat Indiase of Pakistaanse spelers misschien met wat meer passie in het spel staan, betekent volgens Cramer niet dat mensen respectloos met elkaar omgaan. "Na de wedstrijd gaan we ook gewoon gezamenlijk wat met elkaar drinken. Het verschilt wel van club tot club hoe vriendschappelijk het gaat."

Mengen

"Cricketverenigingen hebben liever clubs met een diverse samenstelling van etnische achtergronden dan bijvoorbeeld een club met alleen Nederlandse of alleen Indiase leden," staat in het rapport van het Mulier Instituut.
Zij hebben onderzoek gedaan naar de uitdagingen binnen de cricketwereld als gevolg van etnische diversiteit. Een aanbeveling van het instituut aan cricketbond KNCB is in gesprek te blijven over etnische diversiteit binnen en tussen clubs.
De KNCB herkent de bevindingen in het rapport van het Mulier Instituut. "Veel nieuwe verenigingen zijn initiatieven van groepen die volledig uit expats bestaan." Door het organiseren van informerende bijeenkomsten op lokaal niveau wil de KNCB hierin een verbindende rol spelen. "Een andere wedstrijdbeleving is niet verkeerd of slecht, maar het is wél belangrijk om er weet van te hebben om er goed mee om te kunnen gaan."

Familieclub

Saurabh, al 17 jaar speler bij Kampong, heeft zelf een Indiase achtergrond en begrijpt waar de emoties in het spel vandaag komen. "Ik vind het wel jammer dat bij sommige clubs zo'n groot verschil in wedstrijdbeleving is." Spelers uit bijvoorbeeld India of Pakistan beleven het spel volgens Saurabh intenser en hebben daardoor soms moeite het spel na de wedstrijd weer los te laten. "Daardoor gaan we wel eens met minder zin naar een wedstrijd."
"Clubs moeten actief leden zoeken die 'er niet uitzien' zoals zij," denkt Saurabh. Daardoor kunnen leden elkaar beter begrijpen volgens hem. "Bij Kampong doen we dat goed. Ondanks dat expats vaak maar een paar jaar in Nederland blijven, geven we iedereen onze 'family values' mee." Guido Cramer sluit zich daarbij aan. "Ik ben er trots op dat mensen ons en elkaar weten te vinden binnen de club."
Ook uit het rapport van het Mulier Instituut blijkt dat expats graag een eigen thuisgevoel creëren: cricket is voor hen een ontmoetingsplaats waarmee ze hun leven in een nieuw land vormgeven.

Uitdagingen?

Zowel Kampong als de KNCB zien etnische diversiteit in de cricketwereld dus niet als grote uitdaging. Volgens hen is het vooral belangrijk je bewust te zijn van mogelijke verschillen in de wedstrijdbeleving. Zo spreekt Kampong nieuwe leden actief aan op hun gedragscode. "Daar vertellen we over de club, wat we belangrijk vinden en wat we verwachten van leden op en buiten het veld."
"Alle sporten moeten meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving", benoemt de KNCB. Zo moeten ze zelf hun reglement nog vertalen naar het Engels voor een betere communicatie. "Cricket is en blijft een fantastisch verbindende sport die een enorme bijdrage kan leveren."