Woningen slopen voor een nieuwe school in Utrecht? 'Dit heeft enorm veel impact'

© Google Streetview
Utrecht - Een nieuwe middelbare school voor vmbo, havo en vwo in de Utrechtse wijk Overvecht. Het plan moet leiden tot meer kansengelijkheid en is met instemmend geknik ontvangen. Toch is er een belangrijke 'maar', want sociale huurwoningen moeten tegen de vlakte voor de bouw van de school. Terwijl in het coalitieakkoord is beloofd dat het stadsbestuur zeer terughoudend zou zijn met sloop. Hoe denken bewoners en de politiek erover?
Bij de zoektocht naar een geschikte plek voor een nieuwe middelbare school in Overvecht, is de gemeente niet over één nacht ijs gegaan. Dertig locaties in Overvecht zijn onder de loep genomen. Volgens de gemeente is een gebied aan de Grote Trekdreef, waar nu nog een voormalige basisschool met gymzaal zit, het meest geschikt. De bouw kan hier worden gecombineerd met een sporthal en extra woningen aan de Zambesidreef, Ossewagendreef, Nataldreef en Oranjerivierdreef. Volgens de gemeente wordt zo een "impuls gegeven aan een kwetsbare buurt".

Voor of tegen?

Dat sloop van sociale huurwoningen veel impact heeft, bleek vorige week toen het nieuws naar buiten kwam. Berichtgeving van RTV Utrecht leidde tot tientallen reacties op sociale media. Het levert een gemengd beeld op. Behoorlijk wat Utrechters zijn op voorhand tegen. "Slechtste plan ooit, maak eerst het plan aan de Ivoordreef maar eens af", zegt Wendy op Facebook.
Ook André haalt dit project aan. "Ivoordreef is tijden geleden platgegooid, maar gebeurt nu helemaal niets meer mee." De gemeente ziet dat anders: "Zowel woningcorporatie Bo-Ex als wij zien mogelijkheden voor de bewoners om door te verhuizen naar de nieuwbouw aan de Ivoordreef."
Toch wordt daar nog altijd niet gebouwd door een juridische procedure tegen het bestemmingsplan en eerder waren al bezwaren tegen de kap van bomen. Bo-Ex wil ongeveer 300 woningen realiseren bij de Ivoordreef. De helft hiervan is sociale huur, een kwart middenhuur. Woningcorporatie Bo-Ex is positief over de combinatie met de nieuwe middelbare school en een sporthal.
Een impressie.
Een impressie. © Gemeente Utrecht

Grote impact

Het besef dat sloop een "enorme impact heeft op het leven van bewoners en op de buurt" is er zeker, staat in een brief van wethouder Lot van Hooijdonk (Ruimtelijke Projecten) aan de raad. "We vinden het belangrijk dat de binding met de buurt en de wijk in stand wordt gehouden en dat, waar die behoefte bestaat, de huidige bewoners de mogelijkheid krijgen om in de wijk te blijven wonen. Met de nieuwbouw aan de Ivoordreef ontstaat die mogelijkheid."
Renovatie is eigenlijk de standaard in Overvecht. Tot en met 2027 worden zo'n 2.600 woningen gerenoveerd, tegenover circa 260 woningen die worden gesloopt. Alleen waar het echt meerwaarde heeft, komt een variant met sloop en nieuwbouw in beeld. Dat is bij de Grote Trekdreef zeker het geval, stelt het stadsbestuur.
Er zijn kansen voor een gemengder woningaanbod, aansluiting op andere nieuwbouw en een fijnere, groene leefomgeving voor de bewoners: meer naar buiten gericht, beter bereikbaar ook nog eens. De beoogde locatie grenst bovendien aan winkelcentrum Gagelhof. Dit moet de levendigheid versterken en de aantrekkelijkheid van de buurt versterken.

Voorrang en gelijke woonlasten

Hoeveel sociale huurwoningen precies tegen de vlakte moeten, is nog niet duidelijk. Samen met woningcorporatie Bo-Ex en de bewonerscommissie moet in ieder geval een goed sociaal plan worden opgesteld, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (Ruimtelijke Projecten).
"Bij projecten waarbij ook woningen verdwijnen, borgen we dat de voorraad sociale huurwoningen ten minste gelijk blijft in absolute aantallen." Bewoners hebben ook voorrang op andere woningzoekenden bij terugkeer en het streven is dat de woonlasten gelijk blijven.
Corrie benoemt in een reactie op sociale media dat het sloopplan het wellicht helemaal niet gaat halen en verwacht dat bewoners het zullen wegstemmen. Maar zeker niet iedereen ziet sloop in de omgeving van de Grote Trekdreef als iets negatiefs. "Aangezien de huidige sociale huurwoningen echt niet mooi zijn om in te wonen, is zowel de bouw van een nieuwe grote school als nieuwe sociale huurwoningen op een andere locatie wenselijk", reageert Florentijn. "Zeker als deze bewoners er voorrang op krijgen. Geef de mensen dan ook meteen een tuin erbij."
Wendy is eveneens te spreken over de gekozen locatie. "Er verandert immers niets aan het bestemmingsplan, want er staat nu ook al een school en gymzaal. Tevens moeten veel kinderen nu uitwijken naar andere wijken voor havo of vwo." Marcos voorziet wel een ander probleem. "Op zichzelf ben ik niet tegen een middelbare school in die omgeving. Maar door de vele scholen in Overvecht en buslijnen die regelmatig uitvallen zijn de bussen in de middag vaak tjokvol en niet toegankelijk. Een betere spreiding van locaties in de stad is wenselijk."

Politiek

PvdA heeft nog wel vragen over de sloop en wil sowieso een politiek debat over de plannen, zegt fractievoorzitter Rick van der Zweth. GroenLinks ziet voordelen, maar is ook terughoudend. "Het aantal sociale huurwoningen moet ten minste gelijk blijven, de huren mogen niet omhoog en aantal verhuisbewegingen voor de betrokken bewoners moet zo laag mogelijk zijn", zegt raadslid Fred Dekkers.
De VVD is enigszins verrast. "We zijn een beetje verbaasd dat dit nu in een keer naar voren komt", zegt raadslid Gertjan te Hoonte. Hij heeft nog een hoop vragen. "Waarom is precies deze locatie locatie, past het binnen de omgevingsvisie Overvecht of is het een los plan en hoe zit het met de combinatie met het aandeel middenhuur en vrije sectorwoningen?"
Raadslid Annemarijn Oudejans, van coalitiepartij Student & Starter, is positief. "De VO-school was al een plan vanuit de vorige collegeperiode en nog steeds is het een gemis in Overvecht. Zo’n brede school is belangrijk voor de wijk om de kansengelijkheid te verbeteren. Hoe de plannen er nu voor liggen komt er zelfs een extra sporthal bij, en door de sloop van de huidige woningen komt er ruimte voor twee keer zoveel woningen. Dat is goed nieuws, tegelijkertijd moeten we wel zorgen dat de bewoners die uit hun woningen gaan voorrang krijgen op de nieuwe woningen, en dat er tijdens het hele proces goed overlegd wordt met bewoners."
Bo-Ex en de gemeente zijn inmiddels in gesprek met bewoners. De bewonerscommissie ziet zowel voor- als nadelen en staat er volgens de gemeente voor open om de plannen verder te verkennen. Een proces van de lange adem dus en het zal nog wel even duren voordat de gemeenteraad een besluit neemt.