Jeugdzorgbranche zwicht voor dreiging massastaking: cao-akkoord bereikt

© Pexels
Utrecht - Op de dag dat er een massaprotest gepland stond, hebben werkgevers en vakbonden elkaar eindelijk de hand kunnen schudden. Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO in de jeugdzorg. In het akkoord staan flinke stapsgewijze loonsverhogingen en afspraken om de werkdruk te verminderen en veiligheid op de werkvloer te verbeteren.
Dat dit akkoord wordt bereikt op de dag dat een protestactie en massastaking gepland stonden, is geen toeval. Toen op 17 oktober de onderhandelingen vastliepen, hebben de vakbonden een ultimatum gesteld: hogere stapsgewijze loonsverhogingen of een massastaking op 20 november. Volgens de vakbonden zette dit de brancheorganisatie ertoe om "de afgelopen weken extra stappen te zetten voor de broodnodige verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van jeugdzorgmedewerkers."
Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: ‘We zien dit als een historische cao, omdat de afgelopen weken duizenden jeugdzorgmedewerkers nadrukkelijk en niet zelden vol emotie bij ons én bij hun werkgevers hebben aangegeven: tot hier en niet verder! De maat was écht vol en als de werkgevers dat signaal nu niet serieus hadden genomen, was er waarschijnlijk iets onherstelbaar beschadigd in de arbeidsverhoudingen. We zijn enorm blij dat het zo ver niet is gekomen en dat we nu samen werk kunnen maken van herstel in de sector.’

Meer geld in meerdere stappen

Voor medewerkers is er in 2024 9,25 procent meer loon. Dat wordt bereikt met twee stappen: één in januari en één in juli. Daarmee is ook een deel van het koopkrachtverlies vanwege de inflatie in 2023 gecompenseerd. In 2025 stijgen de salarissen met 3 procent en wordt inflatiecompensatie toegepast.
Daarnaast gaat het minimumloon naar 15 euro per uur. De thuiswerkvergoeding wordt 3 euro per dag, en de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer gaat op 1 januari 2025 van 19 cent naar 23 cent per kilometer.

Betere werkdruk en een 'rode knop'

Om de werkdruk te beteugelen is er een systeem afgesproken waarbij beschikbare uren worden verdeeld in twee categorieën. Tot de eerste behoren alle werkzaamheden die passen bij de functie en alles wat daarbij hoort, zoals reistijd, administratie en casusbespreking. Tot de tweede behoren overige werkzaamheden zoals hersteltijd, scholing, intervisie en het inwerken van collega’s. Door dit alles mee te berekenen is de bedoeling dat er geen overuren meer nodig zijn.
Ook kunnen jeugdzorgmedewerkers voor het eerst zelf maatwerkafspraken maken met hun werkgever als ze belemmerd worden door rouw, overgang en menstruatie. Daarnaast komt er een zogeheten virtuele 'rode knop'. In extreme gevallen waarbij de werkdruk of veiligheid niet langer te waarborgen is, krijgt de werkgever de verantwoordelijkheid om de situatie adequaat op te lossen.
De komende tijd krijgen de leden van de vakbonden de gelegenheid om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord. In de jeugdzorg werken zo’n 33.000 mensen die vallen onder de cao Jeugdzorg.