Strijd om klinkers op Utrechtse Weerdsingel leidt naar de rechtbank

© 'Marc van Rossum du Chattel'
Utrecht - Asfalt of klinkers op de gerenoveerde Weerdsingel Oostzijde in Utrecht? Die keuze zorgt al jarenlang voor strijd tussen wethouder Lot van Hooijdonk en bewoners van de singel. Vandaag troffen ze elkaar voor de bestuursrechter. En daarbij ging het niet om het wegdek, maar om de procedure van de besluitvorming: die deugt volgens omwonenden niet.
De steen des aanstoots heet het Integraal Programma van Eisen (IPvE). De bewoners vinden dat een IPvE een besluit is, maar de gemeente zegt van niet. In dit verhaal leggen we je uit hoe dat zit.
Wethouder Lot van Hooijdonk wil de Weerdsingel Oostzijde opknappen. Het moet een snelle doorfietsroute worden van Oost naar West en terug. De weg moet zo ingericht worden dat de fietser voorop staat en niet langer de auto. Om dat te bereiken moeten de klinkers vervangen worden door asfalt, moet een rotonde verdwijnen en wordt de rijbaan versmald. Ook worden de berm en de oevers langs de singel opgeknapt.

Geen asfalt

De bewoners zijn voor het opknappen van het gebied, maar tegen asfalt. Ook willen ze graag de rotonde houden, dat is veiliger. Al jarenlang voeren wethouder Lot van Hooijdonk en de bewoners strijd over deze twee onderdelen van het plan, maar Van Hooijdonk wil van geen wijken weten. Een volgende stap in het proces was de publicatie van het Integraal Programma van Eisen. Daarin zijn alle details opgenomen waaraan straks het ontwerp van de singel moet gaan voldoen. En in die IPvE staat dus dat er asfalt komt en geen rotonde.
De IPvE is geen besluit, zei wethouder Van Hooijdonk toen bewoners een bezwaar indienden. Dat bezwaar werd daarom niet-ontvankelijk verklaard: de gemeente neemt het niet in behandeling. Met als enige reden dat je alleen bezwaar kan maken tegen besluiten. Wat de IPvE volgens de wethouder dus niet is.

Onomkeerbaar

De bewoners trokken vandaag naar de Utrechtse bestuursrechter. Zonder advocaat, die is bij een dergelijke zitting niet verplicht. De bewoners waren alsnog goed vertegenwoordigd, met een jurist uit eigen gelederen die van wanten weet. Zij stelt dat een IPvE wel degelijk een besluit is, omdat er allerlei onomkeerbare dingen in geregeld worden. Zo beweert ze dat Van Hooijdonk bezwaren van bewoners elders uit de stad tegen besluiten af heeft gewezen, omdat dingen al vastlagen in het IPvE.
De jurist die namens de gemeente en wethouder optrad kwam nauwelijks aan het woord, en de keren dat hij wel het woord kreeg zei hij weinig. Hij bracht in dat de gemeente wel degelijk in gesprek is geweest met de bewoners, en dat de twee het met elkaar oneens zijn. Een beleidsmedewerker van de gemeente benadrukte dat ook. Ze zei het moeilijk te vinden om te horen dat de bewoners van de Weerdsingel zich niet gehoord voelen. Die voelen zich niet alleen niet gehoord, maar vermelden keer op keer dat ze vinden dat de wethouder en de gemeente over hen heen walsen.
De rechter doet waarschijnlijk binnen zes weken uitspraak.