'Rabobank financierde illegale ontbossing'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Rabobank verstrekte minstens 750 leningen aan Braziliaanse boeren die worden aangemerkt als illegale ontbossers door de nationale milieu-autoriteit. Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van data-onderzoek en een samenwerking met de Braziliaanse NGO Repórter Brasil.
Niet eerder werd de betrokkenheid van Rabobank bij illegale ontbossing zo sterk aangetoond. Het FD legde bloot hoe de bank met het hoofdkantoor aan de Utrechtse Croeselaan aan ruim 300 Braziliaanse boeren een lening verstrekte, terwijl hier een handelsembargo op stond. Met een handelsembargo kan een overheid verbieden handel te drijven met bepaalde regimes en bedrijven in het buitenland.
Rabobank wist dat het leningen verstrekte aan bedrijven waar zo'n handelsembargo op stond. Toch was het geen reden voor de bank om terughoudend te zijn in het aangaan van de handelsrelaties. De bank zelf stelt dat het gaat om een embargo van een milieu-autoriteit en daarom geen aanleiding is om de banden te verbreken. Wel is een embargo reden om een klantonderzoek in te stellen, stelt Rabobank in een reactie.

Helft van provincie Utrecht ontbost

Met het negeren van het embargo gaat de bank in tegen het eigen beleid. Rabobank stelt namelijk een 'nultolerantiebeleid' te voeren als het gaat om ontbossing. Naar eigen zeggen neemt de bank geen klanten aan die zich schuldig hebben gemaakt aan ontbossing na 2005.
Ondanks het 'nultolerantiebeleid' financierde Rabobank boeren die voor 84.000 hectaren aan Amazonewoud illegaal hebben ontbost, blijkt uit het onderzoek van FD. Dat is een oppervlakte vergelijkbaar met de helft van de provincie Utrecht.