Het Utrechtse armoedebeleid schiet tekort: 'Scherpere politieke keuzes nodig'

© Pixabay
Utrecht - Het lukt de gemeente Utrecht en samenwerkingspartners niet om de armoedeproblemen in de stad structureel op de lossen. Sterker: de problemen zijn de afgelopen jaren groter geworden. Scherpere politieke keuzes zijn daarom noodzakelijk. Dat staat in een rapport van Rekenkamer Utrecht, die onderzoek doet naar de effectiviteit van beleid en investeringen.
Mede door de stijgende energieprijzen en inflatie is er onvoldoende geld om alle inwoners met financiële problemen te helpen. Het armoedebeleid is weliswaar ruimhartig en helpt inwoners met rondkomen en meedoen, maar is niet toereikend. De hulp die nu wordt aangeboden, ervaren de gemeente en samenwerkingspartners als pleisters plakken. Dat is dan ook de titel van het rapport.
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat niet alle Utrechters die recht hebben op hulp hier ook gebruik van maken. Mensen zijn niet op de hoogte van regelingen of begrijpen niet hoe ze die aan moeten vragen. Dit moet snel worden verbeterd en de gemeente belooft dat ook te doen.

Meer geld, maar niet genoeg

Utrecht geeft steeds meer uit aan armoedebestrijding. In 2015 was dat 20 miljoen euro, vorig jaar was dat 32 miljoen euro. Maar het is dus nog steeds niet genoeg om alle Utrechters in financiële problemen te helpen. De doelgroep bestaat vooral uit laaggeletterden, ouderen of inwoners met een migratieachtergrond. Kijkend naar de wijken springt Overvecht eruit. Daar is de armoede het grootst.
De Rekenkamer beveelt de gemeente aan om scherpere keuzes te maken. Er moet gekozen worden welke huishoudens in de toekomst in aanmerking komen voor hulp, en welke niet of minder. Ook moet de gemeente opnieuw kijken welke partijen die zich inzetten voor armoedebestrijding subsidie krijgen. Hiervoor is er eerst onderzoek naar de ontwikkeling van armoedeproblematiek nodig. Op basis daarvan moet nieuw beleid worden gemaakt.
Het Utrechtse gemeentebestuur zegt in een reactie "dankbaar" te zijn voor het onderzoek en zich te herkennen in de bevindingen. "Het rapport komt op het juiste moment omdat we de conclusies en aanbevelingen kunnen gebruiken bij de vormgeving van het nieuwe armoedebeleid." Het college deelt de analyse dat kunnen rondkomen onderdeel is van de landelijke inkomenspolitiek. "Als gemeente kunnen wij hier beperkt invloed op uitoefenen."

De Rekenkamer Utrecht haalde voor haar onderzoek ‘Pleisters plakken’ dit voorjaar ervaringen op bij inwoners die moeite hebben met rondkomen en meedoen. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met organisaties als de Voedselbank, de Armoedecoalitie en medewerkers van de gemeente Utrecht.