Utrechtse Walk of Love terug van weggeweest: 'We willen vooral de liefde vieren'

© RTV Utrecht
Utrecht - Honderden mensen hebben vanmiddag meegelopen met de Walk of Love in Utrecht. De organisatoren, het Utrecht Queer Culture Festival en COC Midden-Nederland, wilden met de tocht uitstralen dat "liefde sterker is dan haat". De demonstratie startte in Ondiep, omdat de wijk afgelopen zomer steun betuigde aan buurtgenoten die vanwege het ophangen van de regenboogvlag werden getreiterd.
Op het Klokkenveld aan de rand van Ondiep verzamelde de deelnemers zich. Daarna liepen ze door de wijk richting de stad, opgezweept door een dj die op het dak van een busje meereed. Veel mensen hadden regenboogvlaggen bij zich. Een 25 meter lange vlag met de kleuren van de regenboog viel vooral op.
"We willen allereerst de liefde vieren, dat is natuurlijk heel belangrijk", zegt Petra Luiken van de organisatie. "En we beginnen hier in Ondiep, omdat de wijk deze zomer iets heel naars heeft meegemaakt. Maar de respons van de wijkbewoners was zo warm en liefdevol. Daar zijn we heel dankbaar voor. Daarom vonden we het wel mooi om onze liefde ook terug te betuigen."

Regenboogzebrapad

Vanwege organisatorische redenen en corona werd de Utrechtse Walk of Love vier jaar lang niet georganiseerd. Nu dus weer wel. Volgens Simon Timmerman, ook betrokken bij de organisatie, is het belangrijk dat er in deze tijden weer een demonstratie in Utrecht gehouden wordt. "We zien de laatste jaren dat onze gemeenschap weer vaker het slachtoffer is van vervelende reacties, geweld en bedreigingen. Ook hier dichtbij. Daarom is het belangrijk dat we ons zelf laten zien en horen."
De stoet kwam bij het pas vernieuwde regenboogzebrapad bij Vredenburg de stad in. De wandeling eindigde op het Domplein. "Ik hoop dat het volgend jaar nog groter wordt", zegt een van de deelnemers. "En ook leuk om te zien dat de buurt zo enthousiast is. We willen gewoon onszelf kunnen zijn. Als je ziet wat er nu rondgaat in de wereld dan is het belangrijk we ons hier voor blijven hardmaken. "