Aantal abortussen vorig jaar toegenomen, duidelijke verklaring is er niet

© Pexel
Utrecht - Er zijn vorig jaar meer abortussen uitgevoerd in onze regio dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook landelijk is sprake van een stijging. Een duidelijke verklaring voor deze toename is er niet.
In de provincie werden vorig jaar 3370 zwangerschappen afgebroken. Dat zijn er 322 meer dan het jaar ervoor. Uit de cijfers van de inspectie blijkt dat landelijk sprake was van 35.606 abortussen, 4557 meer dan het jaar ervoor.

Allerlei factoren spelen mee

Fiom, het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, geeft aan dat de cijfers van de inspectie in lijn zijn met de stijging van het aantal gesprekken dat de organisatie voert met onbedoeld zwangere vrouwen. De organisatie zag vorig jaar 15 procent meer keuzehulpgesprekken dan het jaar ervoor. Maar een duidelijke verklaring heeft ook deze organisatie niet.
Volgens Daphne Latour van Fiom is de landelijke stijging niet toe te schrijven aan één specifieke oorzaak. "De keuze voor een abortus is zelden eenvoudig en wordt beïnvloed door diverse factoren."
Er zijn volgens haar wel maatschappelijke factoren die mogelijk kunnen bijdragen. Als voorbeeld noemt ze de uitdaging in Nederland als het gaat om huisvesting: "Het is lastig als je 30 bent, een vaste relatie hebt, geen woning kan vinden én onbedoeld zwanger bent." Daarnaast hoort Latour vanuit keuzehulpverleners en klinieken dat zorgen over oorlogen in de wereld of klimaatverandering af en toe ook een rol kunnen spelen in de overweging of mensen wel of geen kind willen grootbrengen.
Latour snapt dat er nieuwsgierigheid is naar de oorzaak van de stijging van abortussen, maar vraagt zich af of we een verklaring nodig hebben. "Vanuit de werkwijze van Fiom gezien is het vooral belangrijk dat iemand een weloverwogen beslissing kan nemen op basis van goede informatie. Als een goede informatievoorziening tot meer abortussen leidt dan is dat op zich niet erg. Zolang dat maar een keuze is waar ze zelf achter staan."

Wat opvalt in de cijfers is dat het aantal zwangerschapsafbrekingen in de Utrechtse ziekenhuizen juist iets afnam vorig jaar. Het UMC Utrecht heeft daar geen verklaring voor. Een woordvoerder benadrukt wel dat abortussen in het ziekenhuis voornamelijk uitgevoerd worden als er sprake is van medische redenen, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen van de vrouw. In principe is abortuszorg in Nederland ondergebracht bij klinieken.

Anticonceptie

Uit de cijfers van de inspectie blijkt dat de stijging van het aantal zwangerschapsafbrekingen het grootst is in de leeftijdscategorie 20-25 jaar. In het rapport van de IGJ wordt geen verklaring gegeven daarvoor. Expertisecentrum seksualiteit Rutgers keek voor mogelijke verklaringen naar het anticonceptiegebruik onder seksueel actieve vrouwen in 2022. Volgens Ineke van der Vlugt van Rutgers is de stijging bij de leeftijdsgroep 20-25 jaar opvallend, omdat 90 procent van deze leeftijdsgroep zegt anticonceptie te gebruiken.
Ook in de leeftijdscategorie 25-30 jaar is een stijging in het aantal abortussen te zien. Van deze groep zegt 80 procent anticonceptie te gebruiken. Dit wekt bij expertisecentrum Rutgers de vraag op of gebruikers van anticonceptie het op de juiste manier gebruiken. Slikken gebruikers van de anticonceptiepil deze pil consequent of maken mensen gebruik van andere methoden, zoals het bijhouden van je cyclus door bijvoorbeeld temperatuurmeting.
Rutgers wil de komende tijd meer aandacht besteden aan anticonceptiegebruik: is iedereen voldoende geïnformeerd over een vorm van anticonceptie die bij hen past? En hoe kunnen vrouwen ondersteund worden die geen hormonale anticonceptie meer willen en naar alternatieven zoeken?