Provincie Utrecht vraagt advies aan burgers over windmolens

© RTV Utrecht
Utrecht - Inwoners van de provincie Utrecht kunnen vanaf vandaag meepraten over windenergieplannen in de regio. De provincie heeft een vragenlijst online gezet waarin mensen kunnen aangeven welke onderwerpen meegenomen moeten worden. Ook wordt gevraagd welke gebieden geschikt zijn voor windmolens. Volgens de provincie wordt de input gebruikt bij toekomstige besluiten.
In september bleek al dat de provincie van plan was bewoners te vragen mee te denken over het windmolenbeleid. Volgens het provinciebestuur bleek uit de verkiezingsuitslag van maart dat burgers nadrukkelijker willen worden betrokken bij besluiten over hun omgeving. De vandaag online verschenen vragenlijst is de uitwerking daarvan.
De antwoorden gaan later naar gemeenten die moeten bepalen waar windmolens kunnen komen. Concrete locaties worden niet aangewezen, benadrukt de provincie. De vragen aan inwoners moeten vooral duidelijk maken wat mensen in het algemeen belangrijk vinden bij windenergie in hun omgeving, zoals de afstand tot plekken waar mensen wonen.
Daarnaast komt er ook een burgerforum; een groep inwoners die de politiek gaat adviseren of helpen meebeslissen bij besluitvorming. De provincie wil een groep van honderd inwoners samenstellen voor het forum. Als meer mensen zich aanmelden, volgt een loting. “De belangrijkste punten die naar voren komen uit het burgerforum zullen zwaar meewegen als er besluiten genomen worden”, aldus de provincie.
Volgens de provincie wordt er al veel energie opgewekt met windmolens en zonnepanelen, maar is meer nodig om te voldoen voor prestatieafspraken die zijn gemaakt voor 2030. In dat jaar willen de Utrechtse gemeenten en provincie samen 2,4 terawattuur (TWh) aan duurzame energie opwekken.
"Hoewel er al veel daken met zonnepanelen zijn, komen we er niet met alleen zon op dak. Er is ook windenergie nodig", zegt de provincie. Maar niet alle gemeenten zijn enthousiast over het plaatsen van windturbines.
De vragenlijst over windenergie kan door alle inwoners uit de provincie Utrecht ingevuld worden. Ook mensen uit gemeenten die grenzen aan onze provincie kunnen meedoen. De raadpleging loopt tot en met zondag 29 oktober 2023.