Utrecht krijgt 1,5 ton voor archeologisch onderzoek in Rijnenburg

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De gemeente Utrecht krijgt 149.000 euro uit het Programma Erfgoed Deal voor archeologisch onderzoek in polder Rijnenburg. Utrecht draagt zelf ook een vergelijkbaar bedrag bij aan het onderzoek. Het onderzoek is bedoeld om al in een vroeg stadium vindplaatsen voor erfgoed in beeld te brengen.
De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gemeentes. De regeling financiert vernieuwende projecten op het gebied van onder meer erfgoed en woningbouw. Bij het archeologisch onderzoek in Rijnenburg zal gebruik worden gemaakt van drones, een grondradar en mini-opgravingen. Ook worden de eerdere vondsten van hobby-archeologen in kaart gebracht.
In de veelbesproken polder Rijnenburg staat veel te gebeuren. De huidige plannen bevatten de bouw van windmolens en vanaf 2035 ook woningen. De polder is ook rijk aan archeologische resten. Een gericht booronderzoek in 2008 leverde enkele tientallen vindplaatsen op. Deze liggen op een zogenaamde stroomrug, gevormd door een voorloper van de Hollandse IJssel. De meeste bewoningssporen dateren uit de Romeinse tijd. Rijnenburg vormde toen het directe achterland van de grens van het Romeinse Rijk, de limes.
Wethouder Rachel Streefland hoopt dat het onderzoek antwoorden kan geven op hoe er eerder in het gebied werd geleefd. "Het gebeurt niet vaak dat zo vroegtijdig en grootschalig onderzoek wordt gedaan naar archeologische resten in het kader van ruimtelijke veranderingen. Archeologie krijgt echt een plek vooraan in het proces, en hiermee krijgen we een beter beeld van het leven 3.000 jaar geleden."