Drie bedrijven gebruiken PFAS in Utrecht, gemeente ziet geen risico's

© Google Streetview
Utrecht - Er zijn in Utrecht drie bedrijven die gebruik maken van PFAS. Ook zit het soms in blusschuim van de brandweer. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen uit de gemeenteraad over de mogelijke invloed van PFAS in de stad. Er bestaan in de raad grote zorgen over deze chemische stoffen, vanwege de risico’s voor mens en milieu.
Zo maakt het Utrechtse bedrijf Fluortubing gebruik van zogeheten halffabricaten die worden afgenomen van Chemours. Dit bedrijf uit Dordrecht is al jaren in opspraak, vanwege de uitstoot en lozing van deze gevaarlijke stoffen. Verder zit PFAS in blusschuim dat wordt ingezet door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bij bepaalde typen branden. En daarnaast BASF en VARO Energy over een sprinklerinstallatie die werkt op PFAS-houdend blusschuim, maar onder normale bedrijfsomstandigheden komt hierbij volgens de gemeente geen PFAS vrij in het milieu.

Niet meetbare hoeveelheden

Ook bij Fluortubing blijven de risico’s op milieu- en gezondheidsschade binnen de landelijke normen, meldt het gemeentebestuur. "Het is ons bekend dat Fluortubing het halffabricaat in de vorm van PTFE-poeder afneemt van Chemours. Het halffabricaat zou minimale verontreinigingen kunnen bevatten; als dit zo is, gaat het om niet meetbare hoeveelheden. Fluortubing produceert zelf geen PFAS. Het halffabricaat voldoet aan strenge EU-normen”.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft berekend hoeveel PFAS er in drinkwater mag zitten zonder dat er effecten op de gezondheid verwacht worden. In 2019 is er in opdracht van de gemeente een verkennend PFAS-onderzoek gedaan, waarbij de bodem in de directe omgeving van Fluortubing, gelegen op de Kernkade, is onderzocht. “Hierbij zijn geen PFAS-waarden in grond en grondwater aangetroffen hoger dan de achtergrondwaarde in Utrecht", schrijft de gemeente. Deze waarde betekent dat de grond schoon of niet verontreinigd is.