Wethouder reageert op rapport Vleutenseweg: 'Helpt ons een stap verder om de situatie te verbeteren'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De Utrechtse verkeerswethouder Lot van Hooijdonk zegt blij te zijn met de uitkomsten van het onderzoek om de Vleutenseweg in Utrecht verkeersveiliger te maken. "We weten dat veel mensen zich zorgen maken over de Vleutenseweg. Dit rapport helpt ons een stap verder in wat we kunnen doen om de situatie te verbeteren."
"We herkennen meerdere knelpunten, maar zijn ook gewezen op enkele nieuwe. Een aantal maatregelen die onderzoeksbureau DTV Consultants voorstelt hebben wij direct opgepakt of pakken we op korte termijn op. Een aantal andere maatregelen vragen meer uitzoekwerk en nadere afwegingen." Een van de maatregelen die al zijn uitgevoerd is het verwijderen van het hekje in de groenstrook langs het fietspad tussen de Groeneweg en de Billitonkade. Fietsers kunnen hier niet meer tegenaan rijden. Ook worden een aantal verkeersborden en prullenbakken verplaatst om het zicht voor de verkeersdeelnemers te verbeteren.
In het rapport staat ook dat deze kortetermijnoplossingen niet zorgen voor een oplossing voor het probleem en een volledige herinrichting wel. Van Hooijdonk zegt dat de gemeente ernaar streeft om maatregelen toe te passen die in verhouding de meeste veiligheidswinst opleveren. "Ook wat betreft de volledige herinrichting doen wij momenteel onderzoek naar de mogelijkheden. Op basis van onze bevindingen maken we een afweging over de te nemen maatregelen. De kosten zijn tevens zeer afhankelijk van hoe de inrichting er dan uit komt te zien. Er zijn veel verschillende varianten, waardoor hier op dit moment nog geen uitsluitsel over te geven is."
Opheffen busbaan
De wethouder verwacht eind dit jaar te beginnen met een studie naar de mogelijkheden op lange lange termijn. "Een van die schetsen die DTV presenteert voor de lange termijn is het opheffen van de busbaan. Die optie zal in die studie ook worden meegenomen. Dat moet wel in overleg met de provincie gebeuren want die gaat over het openbaar vervoer. Ook met de provincie en de OV-organisaties gaan we praten over wat deze organisaties zelf meten, weten en hoe zij zorgdragen voor de naleving van de maximumsnelheid door de chauffeurs."
Tijdens de bewonersavond over de uitkomsten van het rapport lieten verschillende mensen niet het idee te hebben dat het oplossen van deze verkeerssituatie bij de gemeente net zo’n hoge prioriteit heeft als voor hen. Van Hooijdonk: ''Veel bewoners, maar ook de gemeente, herkenden de punten die werden besproken. We zijn blij dat het rapport goed aansluit bij hun ervaringen, wat een goede basis vormt voor verdere verkenning van dit onderzoek. De reacties uit het publiek lieten daarentegen ook zien dat veel bewoners zich niet altijd veilig voelen op de Vleutenseweg.''
Volgens de wethouder helpt dit rapport om een stap verder te komen om wat gedaan kan worden om de situatie te verbeteren. ''Wat snel kan doen we. Wat we moeten afwegen doen we zo snel mogelijk. En we beraden ons ook op een volledige herinrichting. Waar mogelijk hebben we al snelle oplossingen geïmplementeerd of zijn we daar momenteel mee bezig. Het aantal voorgestelde maatregelen in het rapport is aanzienlijk en vereist nader onderzoek en afweging, ook met betrekking tot andere projecten elders in de stad. Dit vergt tijd, maar alleen zo kunnen we die maatregelen uitvoeren die relatief gezien het meeste effect hebben en de grootste winst op gebied van verkeersveiligheid opleveren.''