Politieke meerderheid voor twee extra permanente azc’s in Utrecht

© RTV Utrecht / Jordi de Jong
Utrecht - In de Utrechtse gemeenteraad tekent zich een meerderheid af voor twee nieuwe asielzoekerscentra. Utrecht heeft nu één azc aan de Joseph Haydnlaan. Waar de volgende twee azc's moeten komen is nog niet bekend.
De Utrechtse raad sprak vandaag in een commissiedebat over asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Ondanks het feit dat het over de Utrechtse situatie zou moeten gaan, had het debat veel weg van een landelijk debat. De verkiezingen voor de Tweede Kamer wierpen duidelijk hun schaduw vooruit, en dat werd ook ruiterlijk erkend door meerdere sprekers.
Het debat ging nadrukkelijk over de instroom van vluchtelingen. Zo pleitte de PVV voor een veel strengere asielprocedure, volgens Deens model. De VVD gaf aan dat als die partij bij de volgende verkiezingen de grootste wordt, dat dan de instroom beperkt gaat worden. Daarop gaven andere partijen, zoals het CDA aan, dat juist de VVD de afgelopen vijftien jaar aan de macht is geweest en geen oplossing voor de instroom heeft weten te realiseren.

Lokaal debat

Met name de PvdA, die deel uitmaakt van de coalitie, hield het debat nog wel lokaal, en dus bij de Utrechtse situatie. Raadslid Hester Assen was daarbij kritisch op het college: "De gemeente doet heel veel, maar levert onvoldoende", zei ze. Zij doelde daarmee op het trage tempo waarop er nieuwe huizen, al dan niet tijdelijk, uit de grond gestampt worden. Dat is namelijk de grote bottleneck bij het huisvesten van nieuwkomers. In tegenstelling tot de PVV is Assen wel trots op de wijze waarop Utrecht haar verantwoordelijkheid neemt en vluchtelingen opvangt.
Fractievoorzitter van de PVV, David Bosch, wilde van wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) weten of de omstreden voorrangsregeling voor statushouders een vervolg zou krijgen. Die regeling hield in dat statushouders voorrang kregen bij de toewijzing van huurhuizen in de sociale sector. De wethouder van Asiel en Integratie gaf aan dat daar geen sprake meer van zal zijn. "Die voorrangsregeling? Nee dat gaan we niet nog een keer doen. De oplossing zit in het vergroten van de woningvoorraad", zei Streefland in de raad.
Eerder werd al bekend dat Streefland nieuwe azc's in de stad wil. Bij voorkeur wil ze er twee waar een paar honderd asielzoekers gehuisvest kunnen worden. In de raad bestaat een voorkeur voor twee permanente vestigingen. Dat is duurzamer en goedkoper dan tijdelijke azc's. De VVD denkt alleen dat er meer draagvlak is, als er een tijdelijk azc komt, in plaats van een permanent. De locatie is nog niet bekend, maar commissielid Beau Nederhand van Volt, vindt dat de wethouder in haar zoektocht ook nadrukkelijk naar Vleuten moet kijken, om tot een eerlijker spreiding over de stad te komen.