Onderzoek naar bedrijfscultuur bij Utrecht Natuurlijk na klacht medewerker

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Het is onrustig bij Utrecht Natuurlijk, een stichting die stadstuinen-en boerderijen beheert. De directeur die sinds 2019 in dienst is, zou het personeel tegen zich in het harnas jagen, stelt een oud-werknemer die daarover aan de bel trekt bij de gemeente. Ook zou zijn beleid niet kunnen rekenen op de steun van veel oudgedienden bij de stichting. Utrecht Natuurlijk herkent zich niet in de kritiek.
Een voormalig medewerker van stadsboerderij Griftsteede luidt de noodklok in een brief aan de gemeenteraad. Daarin wordt een beeld geschetst dat er sprake is van een angstcultuur. Medewerkers durven hun mond niet open te doen en de directeur schreeuwt. "Om zijn woorden kracht bij te zetten zwaaide hij met een opgerold white-bord papier in mijn richting", schrijft de medewerker in de brief aan de raad.
Burgemeester Sharon Dijksma vertelt de raad dat ze op hoogte is van de onrust. In een brief aan de raad schrijft ze dat Utrecht Natuurlijk zelf een extern onderzoek is gestart naar aanleiding van de klacht over de bedrijfscultuur. "Op de uitkomsten van dit onderzoek en eventuele gevolgen kunnen we niet vooruitlopen", schrijft de burgemeester.

Klachtbrief

Utrecht Natuurlijk beheert vijf stadsboerderijen en zes stadstuinen verspreid door Utrecht. Inwoners van de stad kunnen daar kennismaken met dieren en meewerken op de tuinen. Een belangrijk doel van de stichting is natuureducatie. De klachtbrief van de oud-werknemer beschrijft hoe de directeur het beleid omgooide. "Het doel werd nu meer gericht op koffie schenken, alsmede gebak en broodjes verkopen. Wij waren het hier niet mee eens", schrijft de klager in de brief aan de raad.
Tekst loopt door na de foto
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Volgens de klager wilde de directeur van diverse medewerkers af, maar in plaats van ze te ontslaan werden ze aangespoord om zelf ontslag te nemen. Zoiets is in de regel goedkoper voor een werkgever. Daarnaast zouden veel werknemers er zelf voor kiezen om te vertrekken wegens de verpeste sfeer. Een verzoek aan de klager om RTV Utrecht met hen in contact te brengen heeft niet tot resultaat geleid.

Veilig werkklimaat

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Janine Caalders, herkent de signalen van de oud-medewerker niet. "Recent is er een preventief medisch onderzoek gedaan, door een extern bureau", zegt Caalders. Dat onderzoek heeft in februari van dit jaar plaatsgevonden. "Meer dan 95 procent van de medewerkers is van mening dat er sprake is van een veilige werkomgeving." Ook op andere manieren blijkt niet dat er iets mis is bij de organisatie, aldus de voorzitter. Toch heeft de Raad van Toezicht besloten om een kort oriënterend onderzoek te laten uitvoeren door een extern bureau. Dat bureau levert zijn resultaten over twee maanden.
De Raad van Toezicht geeft toe dat er de afgelopen jaren veel van de werknemers is gevraagd en dat er sprake is van een cultuuromslag, de organisatie moest professioneler en meer publieksgericht worden. Die nieuwe cultuur sprak niet iedereen aan en een deel heeft ervoor gekozen om een andere baan te zoeken, meent Caalders.
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel