Geen raadgevend referendum over windmolens in Utrecht: bijna 1000 handtekeningen ongeldig verklaard

© RTV Utrecht / Caroline Geijsman
Utrecht - Er komt geen raadgevend referendum over het plaatsen van windmolens in Utrecht. Dat laat burgemeester Sharon Dijksma weten. Initiatiefnemer Gert Dijkstra had via een online petitie 1989 handtekeningen verzameld, maar liefst 999 daarvan werden ongeldig verklaard.
Daarmee is het initiatief al in de eerste ronde gesneuveld. Dijkstra had duizend geldige handtekeningen nodig om kans te maken op het raadgevend referendum. In de tweede ronde had hij in anderhalve maand 10.000 handtekeningen moeten verzamelen om het referendum definitief af te dwingen.
Sharon Dijksma is als burgemeester ook voorzitter van het Centraal Stembureau dat de handtekeningen moest beoordelen. Veel verzoeken waren volgens het stembureau niet compleet ingevuld of waren afkomstig van personen die niet in Utrecht wonen. Daardoor bleef Dijkstra op 990 geldige handtekeningen steken. Dat zijn er welgeteld tien tekort om door te mogen gaan naar de volgende ronde.

Vier grote windmolens

Gert Dijkstra vormt in de Utrechtse gemeenteraad de eenmanspartij EenUtrecht. Hij nam het initiatief tot het referendum nadat de gemeenteraad voor vier grote windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop stemde.
Het raadslid is tegen het plaatsen van grote windmolens rondom Utrecht. De vraag die hij in het raadgevende referendum wilde voorleggen luidde: "Bent u het als bewoner wel of niet eens met de bouw van reuzewindmolens in Utrecht op een afstand van minder dan 1200 meter van een woonwijk zoals nu het geval is als het Reparatie Coördinatiebesluit energielandschap Rijnenburg en Reijerscop wordt uitgevoerd?"
Over de polders Rijnenburg en Reijerscop woedt al jaren een fel debat. In het onlangs gesloten coalitieakkoord van de provincie Utrecht staat dat er in Rijnenburg naast energieopwekking ook 20.000 tot 25.000 woningen moeten komen. De provincie gaat onderzoeken of de bouw van woningen voor 2035 kan beginnen.