Provincies: val van kabinet zorgt voor meer onzekerheden

© ANP
Utrecht - De val van het kabinet heeft gezorgd voor extra "en onwenselijke" onzekerheden voor de provincies in Nederland, zo meldt Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepel van de twaalf provincies. "We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningbouwopgave, de transitie van het landelijk gebied en de energietransitie. Terwijl deze opgaven duidelijke keuzes en vastberadenheid vereisen, gaan we nu een periode van toenemende onzekerheid tegemoet."
De provincies melden zich te zullen inzetten om de voortgang van deze belangrijke onderwerpen in goede banen te leiden. Het demissionaire kabinet en de Kamerleden worden opgeroepen "in het belang van Nederland en haar inwoners" te blijven handelen.
"Het land kan zich geen stilstand veroorloven", aldus Jaap Smit, voorzitter van de gezamenlijke provincies.
De provincies hebben de afgelopen periode gewerkt aan de conceptversie van hun Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), de deadline voor het indienen lag op 1 juli. Hierin beschrijven de provincies hun plan van aanpak om aan de landelijke eisen te gaan voldoen wat betreft natuur, stikstof, klimaat en water. Deze concepten zouden de komende maanden beoordeeld moeten worden door het Rijk en de Ecologische Autoriteit.

Geen mening

De provincie Utrecht liet aan RTV Utrecht desgevraagd weten op dit moment geen mening te hebben over de val van het kabinet. "Dat is aan de partijen in Den Haag", aldus een woordvoerder.
Gisteravond noemde politicoloog Harmen Binnema aan de Universiteit Utrecht de val van het kabinet 'zuur voor provincies', waar net nieuwe coalitieakkoorden zijn gesloten na de Provinciale Statenverkiezingen.
"Provincies geven daar natuurlijk zelf invulling aan, maar zijn ook afhankelijk van de landelijk overheid die bijvoorbeeld een klimaat-, of landbouwakkoord sluit", legt hij uit. Het is volgens Binnema nog te vroeg om te zeggen wat dit betekent voor hete hangijzers in Utrecht zoals de verbreding van de A27 of het uitkopen van boeren.