Meerderheid Utrechtse raad roept wethouder op niet alle bezuinigingen uit sociale zorg te halen

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Met 77 moties en 16 voorstellen proberen de Utrechtse partijen in de gemeenteraad hun stempel te drukken op de Voorjaarsnota. Na de presentatie en debatten wordt vandaag het slotdebat gevoerd. Met een dreigend miljoenentekort moet er bezuinigd worden maar over de manier waarop zijn verschillende ideeën.
Bij de presentatie van de Voorjaarsnota werd duidelijk dat Utrecht afstevent op een tekort van 72 miljoen euro. De grootste bezuiniging valt de behalen bij de grootste kostenpost: de WMO en Jeugdzorg.
Veel partijen zien de bezuinigingen in de sociale zorg als noodzakelijk kwaad. GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter, Volt, Bij1, DENK en ChristenUnie hebben begrip voor het voorstel van wethouder Susanne Schilderman maar willen de schade zo veel mogelijk beperken beperken. De partijen roepen de wethouder op ook naar andere kostenposten te kijken. “In Utrecht voeren we sociaal beleid om de meest kwetsbare Utrechters te helpen. Juist in zwaar weer moet je daar voor staan", zegt fractievoorzitter Julia Kleinrensink van GroenLinks.
Maar als de sociale zorg zoveel mogelijk buiten schot moet blijven, waar moet dan wel bezuinigd worden? Dat vraagt fractievoorzitter Maarten van Heuven van de Partij voor de Dieren zich af. Daar heeft Kleinrensink geen pasklaar antwoord op. “Als ik een concreet voorstel doe, heb ik een dekking nodig. Maar we zijn nu bezig met een zoekrichting en die gaat in de programmabegroting verder uitgewerkt worden”, zegt ze.
Wethouder Susanne Schilderman verwacht dat de komende tijd op nog meer terreinen bezuinigd moet worden. “Daarin moeten we ook naar de hele begroting kijken. Als we hierin nu breder kijken dan worden die andere opgaves nóg lastiger”, licht ze toe.

In de Voorjaarsnota geven gemeentes een tussentijds overzicht van de financiële plannen. Het college presenteert de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad waarop verschillende debatten volgen. Partijen krijgen de kans hun mening te geven over de plannen van het stadbestuur, en te vertellen welke ideeën zij zelf hebben voor de stad. In de programmabegroting worden de plannen concreter gemaakt.

Andere suggesties

Verschillende partijen zoals het CDA en de VVD willen dat de gemeente “het huishoudboekje op orde brengt”, zoals fractievoorzitter van de VVD Marijn de Pagter zegt. “Het college voelt de urgentie niet en houdt de hand op bij het Rijk.” Als er bezuinigd wordt, zien de partijen dat het liefst gebeuren op specifieke terreinen binnen de WMO en Jeugd.
De PVV stelt voor om “onnodige mobiliteitsplannen” uit te stellen om het financiële gat de dichten. EenUtrecht doet ook een poging om de sociale middelen in stand te houden en stelt voor om “het sociale domein maximaal te ontzien” wat betreft te bezuinigingen.
De gemeenteraad stemt vanavond over de voorstellen.