Gemeente Utrecht houdt Elinkwijk en De Nijverheid in leven met noodsteun

© RTV Utrecht / Mark Kloostra
Utrecht - Voetbalclub Elinkwijk en de creatieve broedplaats Stichting De Nijverheid in het Werkspoorkwartier zitten in financieel zwaar weer. Ze krijgen daarom respectievelijk 50.000 euro en 23.602 euro noodsteun van de gemeente Utrecht.
De problemen zijn ontstaan door de gestegen energieprijzen en de coronacrisis. Beide organisaties hebben acute betalingsproblemen en te weinig reserves. Zonder noodsteun zouden Elinkwijk en De Nijverheid niet kunnen voortbestaan.
In het geval van Elinkwijk speelt ook de vertraging van een energieneutraal clubhuis mee. Omdat de herontwikkeling van het sportpark nog gaande is, is het nu minder aantrekkelijk en komt er minder geld in het laatje. Het ledenaantal loopt terug, er zijn er geen extra activiteiten als toernooien, de sponsoring neemt af en de kantine-inkomsten lopen terug.
"USV Elinkwijk heeft met ruim 450 (jeugd)leden en ruim honderd jaar activiteiten veel waarde voor onder meer de (kwetsbare) jeugd in de buurt, de vele actieve vrijwilligers en de ontmoetingsplek die het biedt voor bewoners", beargumenteert de gemeente, die ook benadruk dat de vertraging van het clubhuis niet aan USV Elinkwijk is te wijten.
Met het toekennen van noodsteun van 50.000 euro, een tegemoetkoming voor inkomstenderving en de komst van het energieneutrale clubhuis per medio 2024, waar ook een bso en American Dominators gebruik van gaan maken, ontstaat volgens de gemeente een goede basis voor USV Elinkwijk voor een gezonde financiële toekomst.

De Nijverheid

De Nijverheid is een culturele vrijhaven met ateliers en creatieve werkplekken voor ruim vijftig autonome kunstenaars, ontwerpers en creatieve makers. "Een rauwe plek waar kunstenaars kunnen maken, experimenteren en exposeren", omschrijft het college. Door de noodsteun wordt de continuïteit van stichting De Nijverheid voorlopig geborgd, waardoor iedereen zijn activiteiten kan voortzetten.
De huisvesting vormt een aanzienlijk deel van de kosten van De Nijverheid. In september vorig jaar zijn de huur- en servicekosten met ongeveer 10 procent verhoogd. Die kostenstijging vangt De Nijverheid zelf op. Daarnaast is er sprake van een forse stijging van de energiekosten, waarvoor De Nijverheid eind maart 2023 een naheffing heeft ontvangen van 23.602 euro. De Nijverheid is niet in staat aan deze betalingsverplichting te voldoen, zonder dat de continuïteit in gevaar komt.
Het Utrechtse stadsbestuur vindt het belangrijk dat de stichting behouden blijft. "Door het eigenzinnige karakter van de locatie en de rol als culturele vrijhaven draagt De Nijverheid bij aan de pluriformiteit in de stad. De organisatie onderscheidt zich daarmee van de meer gevestigde instellingen. Deze rauwe rafelrand met focus op experiment is uniek en zal verloren gaan als de continuïteit niet geborgd kan worden."
Hoewel de noodsteun op de korte termijn voldoende is, blijft de financiële situatie van De Nijverheid penibel. De begroting is nu sluitend, maar er wordt volgens de gemeente wel "scherp aan de wind gevaren". "Daarom zullen wij de financiële voortgang van De Nijverheid scherper monitoren en als voorwaarde voor deze noodsteun een verbeterplan opvragen waarmee de financiële positie in de komende jaren stapsgewijs moet worden verbeterd."
In de gemeentelijk begroting voor dit jaar is een bedrag van 3 miljoen euro gereserveerd voor het opvangen van extreme prijsstijgingen voor onder meer maatschappelijke instellingen. Eerder kreeg TivoliVredenburg noodsteun.