Deze 20 Utrechtse buurten gaan als eerste van het gas af: 'Spannende stap'

© ANP
Utrecht - Utrecht maakt vaart met het aardgasvrij maken van woningen en andere panden. De gemeente onderzoekt de komende twee jaar in twintig buurten hoe de overstap gemaakt kan worden, te beginnen met Kanaleneiland-Zuid en Oog in Al. Vandaag nog ontvangen bewoners en ondernemers een brief met tekst en uitleg. De gemeente wil na de zomer onderzoek doen in Dichterswijk, Rivierenwijk, Sterrenwijk, Wilhelminapark en Oudwijk.

Dit zijn de (clusters van) buurten die te maken krijgen met de plannen:

• Kanaleneiland-Zuid
• Oog in Al
• Dichterswijk & Rivierenwijk
• Sterrenwijk
• Wilhelminapark & Oudwijk
• Taagdreef
• Wolgadreef, Neckardreef & Zamenhofdreef
• Wittevrouwen, Huizingalaan/Karel Doormanlaan
• Staatsliedenbuurt
• Ondiep, Geuzenwijk, en Egelantierstraat
• Elinkwijk
• Oud Hoograven-Noord en Oud Hoograven-Zuid

Op deze interactieve kaart zie je welke buurt wanneer ongeveer aan de beurt is en wat de meest voor de hand liggende oplossing is als alternatief voor aardgas. Cijfers over energie en gasaansluitingen in Utrecht vind je op het dashboard aardgasvrij.

Doelen en plannen

In de gemeente Utrecht zijn nu nog zo’n 130.000 huizen en andere gebouwen aangesloten op aardgas. In 2050 moet overal de overstap naar schone duurzame energie zijn gemaakt, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord.
Twee jaar geleden wees Utrecht al twintig buurten aan die in 2030 aardgasvrij moeten zijn. Het doel is om dan 40.000 woningen afgekoppeld te hebben. Hoe dit precies gaat gebeuren, is nog niet te zeggen. Wethouder Lot van Hooijdonk: "Er is nog maar weinig in beton gegoten, want we moeten nog veel leren en onderzoeken. Het is een spannende stap voor inwoners en ondernemers. Maar als we dit samen doen, ben ik ervan overtuigd dat de transitie ons een gezonde stad voor huidige en toekomstige generaties oplevert."

Overvecht-Noord

In Overvecht-Noord is al een begin gemaakt, maar om de vaart erin te houden is omvangrijk onderzoek nodig. Bij het kiezen van de buurten is volgens de gemeente gekeken naar betaalbaarheid en "het beperken van gedoe in en rondom het huis".
In de meeste gevallen geldt dat aansluiting op de stadsverwarming (warmtenet) het meest logisch is als alternatief voor aardgas. Het kan ook zijn dat voor sommige gebouwen een warmtepomp beter is.
De gemeente gaat dat de komende twee jaar voor alle buurten onderzoeken en vastleggen in een uitvoeringsplan. Daarin staat wat de nieuwe manieren van verwarmen wordt en hoe dat gerealiseerd en betaald moet worden.

Enquêtes, gesprekken en informatiebijeenkomsten

De komende tijd worden enquêtes afgenomen en gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers. Na de zomer zijn er informatiebijeenkomsten. In Oog in Al onderzoekt de gemeente samen met buurtinitiatief Oog voor Warmte wat de beste warmte-oplossing is voor de hele wijk. Bewoners kunnen zelf een ThuisScan aanvragen om hun eigen warmtevraag in kaart te brengen.

Waarom van het gas af?

Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding komt CO2 vrij, koolstofdioxide dus. De temperatuur op aarde stijgt daardoor. Dit leidt nu al tot smelten van ijs op de Noord- en Zuidpool. Wetenschappers zeggen: als we niks doen, stijgt de temperatuur deze eeuw waarschijnlijk met meer dan 3 graden. De Rijksoverheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Dat betekent: elektrisch koken en stoken via bijvoorbeeld stadsverwarming of een warmtepomp.