Utrechtse wethouder: missen energietoeslag studenten niet te voorkomen

© ANP
Utrecht - Het kabinet heeft vorig jaar 35 miljoen euro vrijgemaakt voor individuele studenten die op kamers wonen en in financiële problemen komen omdat ze hun eigen energierekening moeten betalen. Door de strikte regelgeving van de individuele bijstand is dat geld nauwelijks bij deze groep terechtgekomen, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Dat geldt ook voor de studenten in Utrecht. Volgens wethouder Linda Voortman is dat niet te voorkomen. "De situatie van studenten is anders dan die van minima. Studenten zouden veel beter landelijk kunnen worden geholpen via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)."
Vanwege de stijgende energieprijzen riep het kabinet vorig jaar de energietoeslag in het leven. Huishoudens met een laag inkomen krijgen in totaal 1800 euro. Studenten kwamen er niet voor in aanmerking. Wel maakte het kabinet het budget van 35 miljoen euro vrij. Via de individuele bijzondere bijstand kunnen studenten daardoor proberen een toeslag te krijgen. De 35 miljoen zou over de studentensteden worden verdeeld.
Alleen daar ligt het probleem. Het geld blijkt niet bij de studenten terecht te komen omdat zij niet aan de eisen van de strikte voorwaarden bijzondere bijstand voldoen.
Volgens de Volkskrant kwamen in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Wageningen enkele tientallen aanvragen binnen van studenten, maar een groot deel daarvan is afgewezen. Studenten verdienden te veel. Hun lening bij de DUO telt bijvoorbeeld mee als inkomen. Andere konden niet voldoende aantonen dat ze door de hoge energiekosten geldproblemen kregen.

Geen zicht

Yason Sinout, voorzitter van de Utrechtse studentenunie Vidius, wijst er in de Volkskrant op dat gemeenten vaak geen zicht hebben op hoe groot de groep studenten is die door de gestegen energiekosten in de problemen is gekomen. "Dat maakt het lastig om ze te bereiken", zegt hij. "Studenten hebben bovendien door hun studie en een drukke bijbaan vaak geen tijd om uit te zoeken bij welke instanties ze kunnen aankloppen."
Volgens de Utrechtse wethouder Linda Voortman kan de gemeente de hele groep (van zo’n 15.000) uitwonende studenten niet aanmerken als ‘minima’. "Hun situatie is immers nu eenmaal anders: zij kunnen bijvoorbeeld onbeperkt bijverdienen, waar uitkeringsgerechtigden aan regels gebonden zijn. Hun situatie is tijdelijk, waar de financiële situatie van minima vaak al langere tijd slecht is en helaas niet snel zal veranderen. En minima hebben geen DUO waar ze geld kunnen lenen. Het verwerken van de energietoeslag heeft de gemeente de afgelopen maanden veel capaciteit gekost waardoor andere werkzaamheden extra onder druk zijn komen te staan", zegt Voortman in een schriftelijke reactie tegen RTV Utrecht.
Volgens de wethouder kiest het college er daarom voor beschikbare middelen in te zetten op bijstandsgerechtigden, werkende armen, gezinnen met kinderen die het zwaar hebben. "In de voorjaarsnota is te lezen dat de resterende middelen op de energievergoeding toegevoegd worden aan een reserve om knelpunten binnen het armoede- en schuldenprogramma op te lossen. We doen er dus niet ‘niks’ mee, maar we helpen de Utrechters die in de meest kwetsbare situatie zitten."
Toch ziet Voortman wel degelijk dat er studenten zijn die het zwaar hebben. "Zij kunnen dus geholpen worden via de bijzondere bijstand, maar ook daarbij valt een aantal studenten buiten de boot. Dit is geen Utrechts probleem, maar speelt landelijk. Daarom is Utrecht al maanden bezig met een stevige lobby richting het kabinet. Het kabinet moet ervoor zorgen dat studenten die in de knel zitten, zoveel mogelijk gericht geholpen worden. Studenten zouden veel beter landelijk kunnen worden geholpen via DUO. Zij hebben studenten veel beter in beeld en kunnen hen dus gemakkelijker helpen. Zo heb ik nog samen met andere grote studentensteden het gesprek gevoerd met minister Schouten en DUO hoe zij hier een rol in kunnen spelen. We hopen dat er snel een oplossing komt en die studenten die in de knel zitten kunnen worden geholpen."