Crisisoefening Utrecht Centraal afgerond: gijzelaars gered, bommen ontmanteld

© RTV Utrecht
Utrecht - Op station Utrecht Centraal was de hele dag het toneel van een grote crisisoefening genaamd Explosive Lion. Bomspecialisten van de EOD deden mee, net als de Dienst Speciale Interventies en vrijwel de gehele crisisorganisatie van de gemeente Utrecht. Daarnaast waren de politie, Veiligheidsregio Utrecht (brandweer en geneeskundige diensten), NS, ProRail en het Openbaar Ministerie betrokken.
Het scenario voor de oefening was dat er een aantal explosieven op het station waren geplaatst en dan werden ook nog eens een aantal mensen gegijzeld. De crisisoefening is het sluitstuk van de oefenweek van de EOD. "We vinden het van belang om goed voorbereid te zijn op allerlei soorten (dreigende) crises, waaronder incidenten waarbij sprake is van extreem geweld", schrijft burgemeester Sharon Dijksma namens het college aan de gemeenteraad.
De dag op Utrecht Centraal begon rustig, hier en daar werd een spoor afgesloten en zwarte hekken geplaatst om een deel van de oefening aan het zicht te onttrekken. Maar algauw was er veel paniek in de buurt van het Smakkelaarsveld, even buiten het station. Een groep mensen(acteurs) rende schreeuwend weg en sprak over 'mannen met geweren die binnenvielen'. Er bleken ook nog een aantal mensen vast te worden gegijzeld en er zouden 'bommen geplaatst' zijn op het station. Vervolgens werd alles uit de kast getrokken: een zwaarbewapende eenheid van de politie, militairen, agenten, brandweer, ambulance. Ze waren allemaal ter plaatse. Uiteindelijk werden de gijzelaars bevrijd, gijzelnemers ingerekend en de bommen ontmanteld.
Samenwerking is het belangrijkste doel van de oefening, vertelde burgemeester Dijksma eerder: "Oefenen is van essentieel belang, zodat we als het nodig is gezamenlijk snel en daadkrachtig handelen. Dit draagt bij aan de voorbereiding van onze stad op grootschalige crises en rampen."

'Overlast beperkt'

Een groot deel van de oefening vond plaats bij de betrokken organisaties zelf. Sommige onderdelen waren in en rond het station en beperkt zichtbaar voor het publiek. "Door de zorgvuldig gekozen oefen- en opstellocaties en duidelijke communicatie voor en tijdens de oefening is de overlast voor het publiek beperkt", benadrukt de burgemeester.
Tijdens de oefening waren de perrons 1 tot en met 4 te bereiken via de trappen in de stationshal. De lift naar deze perrons kon alleen onder begeleiding van NS-personeel worden gebruikt. Bij de grote fietsenstalling onder het Bollendak was de uitgang naar de middentunnel gesloten. De andere uitgangen waren wel in gebruik. Dit leidde tot enkele minuten extra reistijd voor een beperkt aantal reizigers.