Wethouder: club met op afstand bestuurbare auto's wilde geen oplossing dus is contract opgezegd

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Wethouder Linda Voortman blijft ondanks kritische vragen bij haar standpunt dat er niets anders opzat dan het opzeggen van het contract met de Utrechtse modelclub SUL. De club zou namelijk niet open staan voor een oplossing maar dat wordt ontkend door SUL. Voortman: "Het is mij ook een raadsel hoe het kan dat SUL het zo anders beleefd heeft."
De gemeente heeft het erfpachtcontract van de Stichting Aanleg en Exploitatie van de Utrechtse Lijnbesturingsbanen (SUL) opgezegd. Tot groot verdriet van de hobbyisten die sinds halverwege de jaren 70 in Overvecht met op afstand bestuurbare miniatuurauto's- en vliegtuigen rijden en vliegen.
Volgens de gemeente is jarenlang geprobeerd om nieuwe afspraken te maken over het perceel, waar in het verleden veel over te doen is geweest. Dat leverde niets op. Rob Bruinsma, de voorzitter van de club, zei eerder tegen RTV Utrecht dat de gemeente de pik heeft op zijn vereniging en dat hij zich miskend voelt. Bruinsma zegt dat ambtenaren zich niet aan de gemaakte afspraken zouden houden. Hij laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter om het opzeggen van de erfpacht aan te vechten.
Namens vijf politieke partijen stelde Jantine Zwinkels (CDA) kritische vragen aan de wethouder over de gang van zaken. Zwinkels vroeg onder andere waarom de wethouder niet heeft gekozen om het gesprek aan te gaan, maar de club heeft verrast met een opzegging in een brief. Dat leek Voortman tegen het zere been te stoten. "Dat heb ik juist wél gedaan. De afgelopen jaren zijn er verschillende overleggen geweest en ik ben in december op bezoek geweest. Ik wilde met eigen ogen zien hoe het daar is, en niet zomaar mijn beslissing per brief opsturen. Toen we tot het besluit kwamen om het contract op te zeggen hebben we dat dan ook aangekondigd en besproken."
Voortman blijft erbij: de gemeente heeft de club verschillende mogelijkheden aangeboden, maar SUL staat niet open voor een oplossing. "We hebben met SUL gesproken over een subsidie, dat is van de hand gewezen. Ook een aanbod om een andere constructie aan te gaan waardoor de club nog tien jaar op deze plek kan blijven wilden ze niet. Ieder voorstel strandt bij de financiën."

Beleid

De wethouder benadrukt dat zij voor het vinden van een oplossing gebonden is aan het beleid van de gemeente. "Hier wijzen we SUL ook telkens op, maar de club wenst dat we afwijken ten gunste van SUL. Op het moment dat we ons beleid opzij schuiven dan denk ik dat je wat uit te leggen hebt aan andere verenigingen. Binnen het beleid dat we hebben hebben we gekeken hoe we SUL maximale ruimte kunnen bieden."
Voortman: "We hebben echt op allerlei manieren het gesprek gevoerd, ik kan er niets anders van maken. Het is mij ook een raadsel hoe het zo anders beleefd kan zijn."