Het gaat steeds iets beter met Overvecht, zegt de gemeente Utrecht

© ANP
Utrecht - Het gaat steeds beter met de Utrechtse wijk Overvecht. Dat concludeert de gemeente in een evaluatie van het project Samen voor Overvecht, een actieplan dat in 2019 werd gepresenteerd om problemen in de wijk aan te pakken.
Volgens de gemeente hebben steeds meer wijkbewoners een baan, daalt de jeugdoverlast en zijn Overvechters steeds gezonder. "Gezien de beschikbaar gekomen resultaten lijkt de weg omhoog zich door te zetten", schrijft de gemeente.
Samen voor Overvecht borduurt voort op een actieplan uit 2016, dat ook al het doel had de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. In 2007 werd Overvecht door het kabinet-Balkenende IV nog aangemerkt als Vogelaarwijk; een wijk die extra aandacht verdient vanwege sociale en economische problemen.
Dat het anno 2023 de goede kant opgaat, maakt de gemeente op uit het feit dat het aantal werkloosheidsuitkeringen sinds 2020 is gedaald van 560 naar 260. Het aantal mensen in de bijstand daalde met 8 procent.
Verder zijn bij de politie 14 procent minder meldingen gedaan van jeugdoverlast. Daarmee is het aantal meldingen op het laagste niveau sinds 2017.
Een belangrijke kanttekening bij het goede nieuws is volgens de gemeente dat het om feitelijke cijfers gaat die niets hoeven te zeggen over het gevoel van wijkbewoners. Zo kan het zijn dat Overvechters hun situatie anders ervaren dan de cijfers vertellen.
Verder noemt de gemeente de positieve ontwikkelingen 'fragiel'. "De achterstand van Overvecht op de rest van Utrecht blijft groot. Als Samen voor Overvecht ons íets duidelijk maakt, is het dat een lange adem cruciaal is."