Veel vooruitgang in Utrecht, maar de verschillen in de stad blijven groot

© RTV Utrecht
Utrecht - Het gaat over het algemeen goed, en steeds beter met Utrecht. Dat blijkt uit de jaarlijkse Utrecht Monitor. Maar de stad is ook sterk verdeeld, en er zijn nog altijd grote verschillen.
Utrecht scoort hoog op ervaren gezondheid en gezonde leefstijl, Utrechters hebben een relatief hoog en stabiel vertrouwen in instituties, de overlastcijfers dalen, inwoners produceren minder afval en het aantal daken met zonnepanelen neemt toe. De economie groeit en de werkloosheid blijft laag.
Achter veel lijstjes waar Utrecht als stad goed op scoort, gaat ook een verdeelde stad schuil. De verschillen tussen buurten en groepen worden nauwelijks kleiner of soms zelfs groter. Volgens de monitor zit de grootste kwetsbaarheid bij Utrechters die moeite hebben met rondkomen, die opgroeien in een gezin met een lage welvaart en/of die alleen basisonderwijs of een vmbo-opleiding hebben gehad.
Dit geldt ook voor Utrechters in eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens, voor Utrechters boven de 65 jaar met een niet-westerse migratieachtergrond en voor inwoners met meervoudige ernstige problematiek. Een kwetsbaarheid die zich concentreert in buurten die liggen in een band over Utrecht, die grofweg loopt van noord naar zuid en in enkele verspreide buurten.

Ongelijk investeren voor gelijke kansen, wonen en klimaat

“Als je kijkt naar de uitkomsten van de monitor, lijken we er voor veel mensen in te slagen een gezonde, prettige leefomgeving te creëren. De grote meerderheid van de Utrechters voelt zich gezond. Tegelijkertijd liggen er nog grote uitdagingen voor ons. Als college hebben we ervoor gekozen om ongelijk te investeren voor gelijke kansen: we zetten een stap extra voor de mensen en buurten die een steun in de rug nodig hebben. Het is onze eerste prioriteit om te voorkomen dat er Utrechters door het ijs zakken. Daarnaast richten we ons vooral op wonen en klimaat. De monitor onderschrijft dat dat belangrijke aandachtsgebieden zijn en blijven", aldus wethouder Rachel Streefland.

De gemeente Utrecht kijkt jaarlijks hoe de stad zich ontwikkelt in de 'brede welvaart'. Naast economische groei wordt daarin ook kwaliteit van leven en de leefomgeving meegenomen. De gemeente deelt deze inzichten en cijfers jaarlijks in de Utrecht Monitor.

Meer mensen, meer huizen

Utrecht is gegroeid naar bijna 368.000 inwoners. De groei van 6.242 inwoners in 2022 is de grootste groei sinds 2014. Een kwart daarvan komt door de vestiging van Oekraïners, maar de stad groeit ook omdat er meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden.
De woningvoorraad neemt ook jaarlijks toe. In 2022 kwamen er netto zo’n 3.000 woningen bij, daarmee is Utrecht de snelst bouwende stad van Nederland. De koopwoningmarkt staat wat minder onder druk door de gestegen rente en dalende koopprijzen, na vier jaar waarin koopwoningen met 57 procent in prijs zijn gestegen. Huurprijzen stijgen in Utrecht harder dan landelijk en de wachttijd voor een sociale huurwoning blijft erg lang (ruim 11 jaar).

Verdeeldheid en verschillen tussen buurten en groepen inwoners

De armoedecijfers dalen, hoewel de meest recente inflatie hierin nog niet is meegenomen. Het aantal huishoudens in langdurige armoede is niet gedaald. Het aantal Utrechters met energie-armoede – huishoudens waarbij de energiekosten een relatief groter deel van het inkomen innemen – stijgt, maar ligt nog wel onder het landelijk gemiddelde.
Het is onze eerste prioriteit om te voorkomen dat er Utrechters door het ijs zakken.
Wethouder Rachel Streefland