Merve ontfermt zich over dakloze EU-migranten in Utrecht: 'Zij kunnen nergens terecht'

Merve gaat vaak de straat op om daklozen te helpen. Hier bijvoorbeeld met de Soepfiets van het Leger des Heils.
Merve gaat vaak de straat op om daklozen te helpen. Hier bijvoorbeeld met de Soepfiets van het Leger des Heils. © RTV Utrecht / Evie Westland
Utrecht - Na het overlijden van drie dakloze Poolse migranten in Utrecht, vonden ze bij het Leger des Heils dat er iets moest gebeuren. Vorig jaar startte de hulporganisatie een pilot en sindsdien houdt medewerkster Merve Yikilmaz zich bezig met deze groep daklozen.
"We vonden dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen, want er overleden mensen op straat", antwoordt Merve op de vraag waarom de pilot nodig was. Er werden daarom drie doelen geformuleerd: dichter bij de doelgroep komen, de problematiek doorgronden en kansen binnen het huidige systeem in kaart brengen.
Een grote groep dak- en thuisloze mensen in Utrecht zijn EU-immigranten uit bijvoorbeeld Polen, Hongarije, Roemenië of Bulgarije. Omdat zij geen Nederlandse identiteit hebben mogen ze geen gebruik maken van de nachtopvang in Utrecht. Dat is Europees zo bepaald: mensen kunnen enkel aanspraak maken op zorg uit hun land van herkomst. Merve deed het afgelopen jaar onderzoek naar hoe het Leger des Heils in Nederland het beste passende zorg kan leveren aan deze kwetsbare migranten uit Oost-Europese landen. "We willen iets betekenen voor deze groep."

Breder uitrollen

Na een jaar werken als 'medewerker dakloze EU-migranten' kijkt Merve positief terug op de pilot. "We hebben écht het idee dat we deze mensen nu beter snappen", vertelt ze. Want daar schortte het volgens haar in het verleden nog wel eens aan; er was weinig zicht op met name Oost-Europese daklozen in de stad en zij hebben vaak geen recht op daklozenopvang.
Dat de pilot een succes was, blijkt ook het feit dat het Leger des Heils deze nu breder gaat uitrollen. Ook Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam krijgen binnenkort een hulpverlener die zich specifiek op dakloze migranten uit EU-landen gaat richten.
Wat gaan al die hulpverleners dan precies doen? Hetzelfde als Merve het afgelopen jaar deed, vertelt ze. "Ik heb heel veel koffie gedronken met allerlei betrokken organisaties, maar ben ook de straat op gegaan om deze mensen te leren kennen."

Verschillende groepen

De situatie waarin die daklozen zich bevinden, kan volgens haar enorm verschillen. "De groep is heel divers. Zo zijn er mensen die hun leven snel weer op de rails krijgen, maar ook daklozen die met meerdere problemen tegelijk te kampen hebben."
Die verschillende groepen vragen ook om een verschillende benadering, zo merkte Merve. "Sommige mensen kwamen uit zichzelf naar me toe en zeiden 'help me', terwijl ik bij andere mensen echt moest investeren om ze te helpen."
Als het aan Merve ligt wordt de hulp die aan Oost-Europese daklozen geboden wordt, ook in Utrecht nog verder uitgebreid. "Utrecht is een van de steden waar dakloze EU-burgers zich nergens kunnen melden. Een belangrijke verbetering zou bijvoorbeeld een loket kunnen zijn waar daklozen terecht kunnen."