Omwonenden vrezen Biltse Rading al langer: is de oversteekplaats te gevaarlijk?

© RTV Utrecht
Utrecht - 'Klessenbessen', zo heet de appgroep van bewoners van de Utrechtse wijk Veemarkt, maar de appgroep is niet aangemaakt voor de verdrietige berichten die er deze dagen in rondgaan. Sinds het noodlottig ongeval afgelopen vrijdag blijven telefoons trillen door berichten die binnenstromen: "Verschrikkelijk. Een nachtmerrie. Na al onze meldingen niets gedaan." Hoe vaak hebben bewoners al aangegeven dat de voetgangersovergang op die plek te gevaarlijk is? "Tientallen keren hebben we dat gedaan", zegt een buurtbewoner.
RTV Utrecht krijgt inzage in enkele meldingen. Een van de klachten is vorig jaar juli ingediend bij de gemeente Utrecht. Een bewoonster die anoniem wil blijven schrijft dan via de meldingssite van de gemeente Utrecht: "Ik ben onlangs met mijn 2 kinderen (5+7 jr) ternauwernood ontsnapt aan een botsing met de motorkap van een auto die door rood reed op de Biltse Rading."
Volgens haar zien automobilisten hun eigen verkeerslicht over het hoofd en schiet die voor de voetgangers te snel op rood. Ook meldt ze dat het vaak maar net goed gaat: "Moet er anders eerst iemand doodgaan voordat jullie actie ondernemen? We wonen hier al 6 jr, deze situatie is altijd al gevaarlijk geweest", staat in de melding.

Melding in 2018

Ideke (37) woont ook in de wijk en doet al in 2018 een melding over de oversteekplaats voor voetgangers bij de Biltse Rading. Het is de weg die je kunt nemen om in de Voorveldsepolder een wandeling te maken en middelbare scholieren gebruiken de oversteek om bij de bushalte te komen. "Dit ongeluk is waar we allemaal bang voor waren", vertelt Ideke. Zij vermijdt de oversteek inmiddels omdat ze geen enkel risico wil lopen.
Ideke en andere buurtbewoners melden al jaren dat de toegestane snelheid van 70 kilometer per uur te hard is voor deze plek. Door die snelheid en omdat lang niet alle automobilisten goed opletten, ontstaan er gevaarlijke situaties voor voetgangers die wachten op het groene licht. In 2018 geeft Ideke een advies aan de gemeente: "Heuvels plaatsen dat mensen sowieso moeten afremmen of duidelijk aangegeven dat er een stoplicht staat." De gemeente grijpt niet direct in na de melding van Ideke. Als reactie krijgt ze terug: "Deze ingrepen zijn in het algemeen vrij kostbaar en bovendien is daar onvoldoende draagvlak voor."
De gemeente Utrecht komt wel in actie en reageert steeds op de meldingen, maar het stoort de betrokken bewoners dat er regelmatig een standaard reactie komt. Zo krijgt weer een andere bewoner in 2018 de reactie: "Hartelijk dank voor uw melding. De situatie op de Biltse Rading is bij ons bekend. Er is een ontwerp gemaakt met borden met een vooraankondiging om daarmee het verkeer extra te attenderen op de verkeerslichten met oversteek. Momenteel is het moment van uitvoering nog onbekend."
Ook in 2020 krijgt de gemeente Utrecht meldingen. Een bewoner doet de suggestie om de snelheid te verlagen. De gemeente Utrecht schrijft dat het verlagen van de snelheid op dat moment niet het plan is. Simpelweg omdat de snelheid past bij de manier waarop de weg is ingedeeld en die snelheid voor de doorstroming van autoverkeer belangrijk is. Wel geeft de gemeente aan dat ze weten dat er veel door rood wordt gereden.
Daarom plaatst de gemeente extra bebording en benadrukt die aanpassingen na een melding in 2021: "De situatie is vaker bij ons gemeld. Daarop hebben wij recentelijk schrikhekken (rood/wit geblokte hekjes) geplaatst op 100 meter voor de oversteek en nabij de oversteek. Hiermee hopen wij dat de oversteek beter opvalt en bestuurders het rode licht niet meer negeren." De gemeente Utrecht schrijft dat de oversteek onder de aandacht is.
Bebording om automobilisten te attenderen op de verkeerslichten.
Bebording om automobilisten te attenderen op de verkeerslichten. © RTV Utrecht
Ook als RTV Utrecht nu vragen aan de gemeente Utrecht stelt bevestigt een woordvoerder dat. "Het verkeersongeval op de Biltse Rading is een verschrikkelijk drama en we zijn daardoor enorm aangeslagen. We leven zeer mee met alle betrokkenen en nabestaanden. Het klopt dat er al langer aandacht is voor de verkeerssituatie bij de oversteek op de Biltse Rading. Daarom is er vorig jaar ook een verkeersanalyse uitgevoerd van deze plek en gaan we hier maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren."

Telefoongebruik in de auto

Maar de voetgangersoversteek bij de Biltse Rading is een plek die ook na de huidige ingrepen van de gemeente complex blijft, dat weten ook de buurtbewoners. Hun ervaring is enerzijds dat automobilisten het verkeerslicht makkelijk over het hoofd zien, maar ook telefoongebruik in de auto zien ze daar dagelijks. Ideke zegt: "Wij hebben het idee dat bijvoorbeeld als de A27 vaststaat, mensen dan toch op hun telefoon kijken om te zien hoe ze thuis moeten komen."
Een lezer op de facebookpagina van RTV Utrecht schijft ook een reactie in die richting: "Afgezien van het feit dat je niet kunt weten wat er werkelijk gebeurd is valt de onoverzichtelijkheid wel mee. Rijd er dagelijks langs en zie met enige regelmaat auto's door rood rijden (en meestal omdat ze haast hebben of gewoon op hun telefoon kijken/afgeleid zijn)."
Natuurlijk heeft niemand dit gewild. Maar naar ons gevoel was dit wel te voorkomen geweest
Ideke
Dat er alleen maar verliezers zijn na dit ongeval met twee dodelijke slachtoffers, daar is iedereen het over eens. Een aantal bewoners van de Veemarkt heeft inmiddels een manier gevonden om met de, in hun ogen, gevaarlijke overgang om te gaan. De een maakt een omweg via een tunneltje, anderen wachten met oversteken tot de auto's ook daadwerkelijk stil staan bij rood licht. Ideke: "Natuurlijk heeft niemand dit gewild. Maar naar ons gevoel was dit wel te voorkomen geweest."
De bewoners hopen dat de snelheid van auto's op die plek permanent omlaag gaat en dat er andere maatregelen komen die het autoverkeer vertragen. De politie doet ondertussen onderzoek en ook de gemeente Utrecht bekijkt wat er is gebeurd. Wat de gemeente na de verkeersanalyse als aanvullende maatregelen gaat treffen bij de oversteek is nog niet bekend.