Utrecht wil meer maatwerk na toeslagenaffaire: 'Belangrijk om vangnet en perspectief te bieden'

© ANP
Utrecht - De gemeente Utrecht wil meer juridisch maatwerk toepassen om gedupeerde inwoners zoals de slachtoffers van de toeslagenaffaire niet aan hun lot over te laten. Ambtenaren moet kennis over 'de geest van wet- en regelgeving' worden bijgebracht, zodat zij weten op welke punten zij kunnen afwijken van voorgeschreven regels en procedures om mensen beter te helpen.
Ook de gemeenten Amersfoort en Almere willen maatwerk gaan toepassen. De gemeenten lieten hun eigen rol in het toeslagenschandaal onderzoeken. Bij deze affaire werden duizenden ouders door de Belastingdienst onterecht als fraudeur aangemerkt.
De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen aan de steden. Zo zouden casussen vaker besproken moeten worden, zodat ambtenaren beter herkennen waar mensen tegenaanlopen. Dit zorgt voor meer maatwerk, het signaleren van patronen en het sneller aanpakken van knellend beleid. Daarnaast moeten gemeente-medewerkers zich veilig voelen om een tegengeluid te laten horen.

Vangnet en perspectief

Utrecht, Almere en Amsterdam gaan de adviezen opvolgen. Wethouder Linda Voortman: “We zijn blij met de aanbevelingen uit het onderzoek. Hoewel we willen werken vanuit vertrouwen, zien we dat medewerkers die ruimte nog niet altijd voelen. Het onderzoek biedt ons handvatten om onze taak te verbeteren als overheid die inwoners goed en snel helpt: transparant, toegankelijk en navolgbaar."
Ze vervolgt: "In Utrecht moet iedereen mee kunnen doen en bestaanszekerheid hebben. Voor inwoners die dat nodig hebben is het belangrijk dat we een vangnet én perspectief kunnen bieden."
Het is de eerste keer dat gemeenten samen een extern onderzoek lieten uitvoeren naar aanleiding van het toeslagenschandaal. Door strikte uitvoering van wet- en regelgeving kwamen mensen financieel en mentaal in de problemen. Dit was niet de directe verantwoordelijkheid van gemeenten, maar gedupeerde ouders vroegen hun gemeente wel om hulp in deze periode.