Vier Utrechtse scholen hielden vandaag een loting, 130 leerlingen teleurgesteld

© RTV Utrecht / Sibel Onemli
Utrecht - Er is vandaag geloot op vier Utrechtse middelbare scholen, omdat daar meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen waren. Helaas kregen 130 kinderen vandaag daarom slecht nieuws.
Een notaris was vanmorgen urenlang bezig om de lootjes te koppelen aan een bepaalde school. Mensen konden op aanvraag komen kijken. "Alle leerlingen die zich ingeschreven hebben worden eruit getrokken, zodat er niet kan worden gezegd: mijn kind zat er niet bij", legt de notaris uit.
De loting is een jaarlijks fenomeen in de stad. Utrecht heeft steeds meer inwoners, dus ook steeds meer leerlingen die naar een bepaalde school willen. Scholen kunnen niet altijd zomaar een extra klas maken of een extra grote klas. Daarnaast is er ook nog altijd sprake van een lerarentekort.

Vier scholen

De vier scholen waarvoor dit jaar een loting was, zijn het Amadeus Lyceum, Gerrit Rietveld College, St. Bonifatiuscollege en het Utrechts Stedelijk Gymnasium. De loting vond vanochtend plaats tussen 09.00 en 12.00.
Volgens Naar het VO, de organisatie die de loting uitvoert, ligt het aantal leerlingen dat wordt uitgeloot "beduidend lager dan voorgaande jaren." Vorig jaar waren dat er nog 245. Het Sint Bonifatius College spant de kroon, daar zijn er 60 leerlingen teleurgesteld. Op het Amadeus zijn dat er 6, bij het Rietveld 34 en op het USG 30.
Op het Amadeus Lyceum is er geloot voor de havo, op het Gerrit Rietveld College voor vmbo tl. Op het St. Bonifatiuscollege is er zowel voor de havo als het vwo geloot. In totaal deden er 755 leerlingen mee aan de loting.

Tweede Ronde

Kinderen die zijn uitgeloot komen sowieso op een andere school in de gemeente Utrecht of gemeente Stichtse Vecht terecht. Vanmiddag wordt een overzicht gepubliceerd van scholen die nog plekken beschikhaar hebben. De leerlingen kunnen dan tot 5 april aangeven wat hun tweede keus is, en horen één dag later op welke school zij kunnen starten.
Het is de laatste jaren niet voorgekomen dat er ook nog een derde ronde nodig is.