Utrecht wil kraamverkopers laten loten om een plekje in de stad

© RTV Utrecht / Jordi de Jong
Utrecht - Utrecht wil dat kraamverkopers voortaan gaan loten om een plek op straat. Dat staat in een voorstel van het gemeentebestuur aan de raad. Het idee is dat met het nieuwe systeem elke ondernemer evenveel kans heeft om een plekje te bemachtigen.
Europese regels schrijven voor dat alle ondernemers evenveel kans moet maken op een zogenoemde standplaatsvergunning. "Het is niet mogelijk om voorrang te geven aan zittende of lokaal gebonden ondernemers", aldus de gemeente. Voor de huidige verkopers, zoals de bloemenkraam of de broodjesverkoper, betekent het dat hun vergunning niet meer automatisch kan worden verlengd.
Utrecht heeft de afgelopen tijd nagedacht over hoe de standplaatsen in de toekomst verdeeld moeten worden. Er is onder meer gekeken naar 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', naar een veiling voor de hoogste bieder of een selectie op basis van voorwaarden. Maar het college vindt dat loting de beste optie is. "Verdeling van schaarse vergunningen via loten biedt gelijke kansen voor alle aanvragers. De procedure is transparant en biedt de ondernemers de meeste duidelijkheid. Naar verwachting geeft deze methode ook het laagste risico op juridische procedures en eventuele vertraging in de vergunningverlening."
Voor de huidige kraamverkopers kan het dus betekenen dat zij hun vaste stek kwijtraken. "Wij begrijpen heel goed dat een nieuw verdelingsmechanisme van vergunningen voor de huidige standplaatshouders zeer ingrijpend is", zegt de gemeente. "De huidige standplaatshouders staan met hun onderneming soms al tientallen jaren op dezelfde plek en moeten nu een onzeker proces ingaan voor een plek." Vandaag wordt daarom een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de vergunninghouders.
Volgens de gemeente wordt in het nieuwe lotingssysteem uitgegaan van in totaal 77 locaties waar ondernemers op kunnen intekenen. Het gaat hierbij niet om standplaatsen op de markt, maar om de overige kraampjes in de stad waar bijvoorbeeld kaas, vis of broodjes worden verkocht.
Dat aantal van 77 is zonder twee standplaatsen die er nu nog zijn bij de bruggen aan de Oudegracht. Uit de brief van het college blijkt dat die gaan verdwijnen. Volgens de gemeente worden ze verplaatst naar Vredenburg vanwege de drukte en mogelijk onveilige locaties.
Of de gemeente definitief kiest voor loting, staat nog niet vast. De gemeenteraad moet zich er nog over uitspreken. Dat gebeurt volgende week donderdag.