1 miljard naar provincies en gemeenten voor klimaat- en energiemaatregelen: 'Dringende behoefte'

© Pixabay
Utrecht - Het kabinet trekt 1 miljard euro uit om gemeentes en provincies te ondersteunen bij het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid. Met deze bijdrage is het voor lokale en regionale overheden mogelijk om extra personeel aan te trekken, kennis te vergroten en externe expertise in huis te halen.
Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht is blij met de extra middelen. "De regeling voorziet in een dringende behoefte van gemeenten om hun interne organisatie verder op te bouwen, zodat zij de komende jaren samen met inwoners, medeoverheden en anderen werk kunnen maken van de lokale energietransitie", zegt ze. De stadsbestuurder is tevens voorzitter van de commissie Energie en Klimaat van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Deze bijdrage komt tegemoet aan één van de voorwaarden die door onze leden bij het Klimaatakkoord zijn gesteld."
Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie laat weten dat het kabinet de gemeenten en provincies dankbaar is voor de verantwoordelijkheid die zij nemen voor de uitvoering van het klimaatbeleid. "De klimaattransitie is de grootste uitdaging van deze tijd", meldt de minister. "Een uitdaging die we alleen het hoofd kunnen bieden als we er gezamenlijk, als één overheid, de schouders onder zetten."
De 1 miljard euro voor het klimaat- en energiebeleid wordt uitgekeerd in 2023, 2024 en 2025. Provincies en gemeenten kunnen tussen 3 en 28 april een aanvraag indienen. Jaarlijks moeten de aanvragers hun uitgaven verantwoorden.

De provincie ontvangt dit jaar en volgend jaar ruim 1,3 miljoen euro en in 2025 bijna 1,9 miljoen. De gemeente Utrecht krijgt veel meer, onder meer voor het aardgasvrij maken van woningen. Het gaat om ruim 5,8 miljoen euro in 2023 en 2024 en ruim 5,9 miljoen in 2025. Ook is 386.762 euro beschikbaar gesteld in de categorie zero-emissiezone. Dat zijn stadsgebieden waar geen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden.