Utrechtse volkstuintjes aan de Rijndijk hoeven toch niet weg

© RTV Utrecht / Dion Balfoort
Utrecht - Hobbytuinders aan de Rijndijk in Utrecht hoeven toch geen afscheid te nemen van hun volkstuin. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten.
In 2018 kwam het stuk grond na ruim veertig jaar in handen van een nieuwe eigenaar. Drie jaar later, in 2021, hing op het prikbord van het volkstuincomplex de mededeling dat de nieuwe eigenaren met de gemeente gaan kijken naar een andere inrichting van het perceel. Twee maanden later werd de huur met de tuinders opgezegd.
Maar waar de eigenaren vonden dat in de plannen geen plek meer is voor de tuinders, zagen de tuinders zichzelf juist als aanvulling op de plannen. ''Dit gebied is altijd tuindersgebied geweest", zei een van de eigenaren destijds tegen RTV Utrecht.
De tuinders weigerden weg te gaan waarop de eigenaren van het perceel naar de rechter stapten. Ze eisten ontruiming van het gebied en een dwangsom van 1.000 euro per dag als de tuinders daar geen gehoor aan gaven.
Maar de rechter stelde de nieuwe eigenaren in het ongelijk omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat de tuinders ergens anders een volkstuin kunnen vinden. "Volkstuinen zijn zeer gewild en schaars. Het is niet te verwachten dat zij binnen enkele jaren op een andere plek een volkstuin kunnen huren. Er moet dus een zwaarwegende grond zijn om de huur op te zeggen. En de kantonrechter heeft beslist dat de aangevoerde gronden minder zwaar wegen dan de belangen van de huurders", aldus de rechter.
Als de nieuwe eigenaren de tuinders een redelijk aanbod hadden gedaan om na de herontwikkeling van het gebied hen opnieuw een stuk grond te verhuren, was de belangenafweging mogelijk anders uitgevallen, schrijft de rechtbank. "Maar dat aanbod ligt er niet. Daarom weegt het belang van de tuinders zwaarder dan het belang van de eigenaren van het perceel."

Groene familie

Tuinders reageren uitgelaten op het nieuws dat ze mogen blijven: "Het is een hele vrolijke dag. De tuinen betekenen zo ontzettend veel voor ons", reageert tuinder Manon. "We zijn blij dat de rechter alle argumenten die we naar voren hebben gebracht, heeft meegenomen in de conclusie. Wij hebben ons hard gemaakt voor de biodiversiteit die daar de afgelopen veertig jaar is gecreëerd."
Naast biodiversiteit heeft de tuin volgens Manon ook nog andere belangrijke aspecten: "We zijn een groene familie. Er wordt veel uitgewisseld en mensen zorgen voor elkaar. Jong oud, vrouw, man, diverse culturen; alles loopt door elkaar. Voor veel mensen is het echt van belang voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. En ook voor mensen met een kleine beurs is de tuin belangrijk. Bovendien zijn er ook mensen die een deel van hun oogst aan de voedselbank schenken."