Kaal Vredenburg snel groener: fladderiepen, een linde en herstelmaatregelen

© ANP
Utrecht - Utrecht gaat de bomen op het Vredenburgplein onder handen nemen. Twee afgestorven platanen en een linde worden nog voor april vervangen en er worden herstelmaatregelen genomen om te voorkomen dat resterende bomen het ook niet redden.
Begin deze maand nog klonk vanuit de gemeenteraad de roep om haast te maken met maatregelen omdat het plein in de binnenstad te verfraaien. In september 2021 al werden de twee grote platanen op het plein met spoed gekapt aan de zijde van patatbakker Manneken Pis. Sindsdien staan er "twee verdrietig stemmende stompjes waar frietbakjes op worden gezet", stelden raadsleden van Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair en BIJ1.
De stobben van de dode bomen worden verwijderd. Voor de herplant is in overleg met specialisten gekozen voor de fladderriep. Die zorgt volgens de gemeente voor meer diversiteit op het plein en meer waarde voor insecten en vogels dan een plataan. "De fladderiep is ook goed bestand tegen iepziekte. De dode linde wordt vervangen door een nieuwe linde."
Doordat het plein is afgedekt met het granieten kunstwerk ‘Markt Mozaïek’ in een betonfundering is de bewatering en voedselvoorziening van de bomen ingrijpend gewijzigd. Terra Nostra, een bureau dat gespecialiseerd is in bomen en bodem, heeft na onderzoek advies uitgebracht over herstelmaatregelen en die neemt de gemeente over.
Volgens onderzoekers bestaat de kans dat de resterende bomen op het plein ook uitvallen. "Verslemping van de boomspiegel, dichtgeslibde of verwijderde beluchtingskokers en de voorheen nagelaten reiniging van de lijngoot zijn ingrediënten voor het plotseling afsterven van bomen. Op dit moment zijn boomspiegels nog niet volledig dichtgeslibd. Doordat de meeste aansluitingen op de lijngoot vanuit groeiplaatsen in tact zijn vindt er nog voldoende luchtuitwisseling plaats. Er zijn maatregelen in de boomspiegels nodig om de bodemluchthuishouding te verbeteren."