Utrechtse politiek spreekt zich uit vóór bouwen in polder Rijnenburg

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De bouw van woningen in de Utrechtse polder Rijnenburg is weer een stap dichterbij. Een voorstel van het college om de weg vrij te maken voor woningen in de polder wordt gesteund door een grote meerderheid in de gemeenteraad.
Een deel van de gemeenteraad vergaderde vandaag over een ruwe schets voor de toekomst van Polder Rijnenburg. Het was een technisch en lastig te volgen debat in de commissie, over een zogenoemde ‘oplegger’ bij de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040). In die RSU worden de plannen van de stad voor de komende decennia vastgelegd. Waar moet er gebouwd worden, wat moet natuur blijven, en wat voor voorzieningen als openbaar vervoer zijn er nodig? Die RSU is vastgesteld voor de verkiezingen van vorig jaar. Het vorige college vond dat er niet gebouwd zou moeten worden in Rijnenburg. Het nieuwe college wil dat wel, en dus moet er een wijziging komen op de RSU, en dat is geregeld in die oplegger.
Als de oplegger wordt aangenomen door een meerderheid van de raad – en daar lijkt het dus sterk op – dan gaat de schop in de grond na het jaar 2035. Voor die tijd moeten er al windmolens komen in het noorden van Rijnenburg.

Windmolens

Het debat vandaag in de gemeenteraad ging dus over die oplegger. Oppositiepartijen maken zich vooral zorgen over de windmolens in het plan. Gert Dijkstra van EenUtrecht denkt dat woningbouw en windmolens niet samengaan. Daar zouden zelfs juridische procedures over kunnen ontstaan. Hij vreest dat als de windmolens er eenmaal staan, dat dan vervolgens er geen woningen meer gebouwd mogen worden.
Andere partijen als de VVD en het CDA vallen vooral over het jaartal 2035. Dat is een compromis tussen met name GroenLinks aan de ene kant, die helemaal niet wil bouwen in de polder, en D66 en de PvdA aan de andere kant, die wel willen bouwen. Door een datum ver in de toekomst te kiezen hoopt GroenLinks na de volgende verkiezingen de plannen weer deels te kunnen terugdraaien.
Oppositiepartij VVD hoopt de raad te bewegen om het jaartal 2035 te schrappen, en zo eerder bouwen mogelijk te maken. De liberalen verwachten overigens dat de windmolens ook pas na 2029 in het gebeid kunnen verschijnen. Dat komt door de zogenoemde netcongestie, als ze er voor dat jaar staan, dan kan de stroom niet aan het net geleverd worden. Het stroomnet in Nederland zit namelijk vol.

Taboe op bouwen

Hessel Stellinga van het CDA is blij dat met deze oplegger definitief afscheid wordt genomen van het taboe op bouwen in Rijnenburg. De CDA is ook blij met de komst van een sport- en recreatiegebied bij de Nedereindse Plas. Het raadslid was niet op de hoogte van het feit dat dat er al lang ligt, met de wielerbaan en de skipiste.
GroenLinks legt de nadruk op andere gebieden in de stad, zoals het Beurskwartier, het gebied bij station Lunetten en de A12-zone. Die gebieden zouden voorrang moeten krijgen bij de ontwikkeling.

Boos

En dan was er ook nog een relletje, raadslid Gert Dijkstra verliet voortijdig en boos de vergadering, nadat de voorzitter hem het woord had ontnomen. De fractievoorzitter van de lokale partij EenUtrecht stelde naar de zin van de voorzitter een vraag te vaak. Dijkstra wilde van meerdere fracties weten hoe zij de leefbaarheid in de nieuwbouwwijk Rijnenburg willen zeker stellen. Toen andere sprekers hun vragen wel mochten herhalen smeet Dijkstra boos zijn laptop dicht en verliet stampend de raadszaal. Na de lunch mocht hij zijn vraag alsnog stellen en deed dus weer mee aan het debat.